รีเซต

‘ประภัตร’ ดันเกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีดส่งออก สร้างรายได้สู้ภัยแล้ง นำร่องสุพรรณบุรี

‘ประภัตร’ ดันเกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีดส่งออก สร้างรายได้สู้ภัยแล้ง นำร่องสุพรรณบุรี
ข่าวสด
2 กุมภาพันธ์ 2564 ( 15:30 )
81
‘ประภัตร’ ดันเกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีดส่งออก สร้างรายได้สู้ภัยแล้ง นำร่องสุพรรณบุรี

‘ประภัตร’ ดันเกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีดส่งออก สร้างรายได้สู้ภัยแล้ง นำร่องสุพรรณบุรี ดึงทีมวิจัยม.นเรศวร นำนวัตกรรมผลิตอาหารสัตว์ครบวงจร

 

 

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.64 นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรฯพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ

 

โดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้ประชุมหารือร่วมกันในการนำผลงานวิจัย "นวัตกรรมการผลิต Insect-based functional ingredients สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและสัตว์แบบครบวงจร ด้วยระบบ Modern insect faming และ Zero-waste process" มาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งมี ผศ.ดร.ขนิษฐา รุตรัตนมงคล เป็นหัวหน้าแผนงาน

 

นายประภัตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้สู้ภัยแล้ง โดยต้องการผลักดันให้มีโครงการเลี้ยงจิ้งหรีด เพื่อการค้าและการส่งออก เริ่มโครงการนำร่อง ณ จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแห่งแรก เนื่องจากมีเกษตรกรจำนวนมากประสบปัญหาการขาดแคลนรายได้ในช่วงหน้าแล้ง เพื่อผลิตจิ้งหรีดที่มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

 

“กระทรวงเกษตรฯ พร้อมสนับสนุนด้านการอบรมให้ความรู้ จัดสรรอุปกรณ์การเลี้ยง อาหารเลี้ยงจิ้งหรีดต้นทุนต่ำ ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ และการประกันราคา ซึ่งเล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรมีความพร้อมด้านทีมผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยเชิงพาณิชย์ และมีศักยภาพในการต่อยอดการใช้ประโยชน์ จากโครงการวิจัยฯ ซึ่งเป็นงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน มีความสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว

จึงมีแนวคิดผลักดันให้นำผลงานวิจัยไปขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหารจากโครงการวิจัยในการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากจิ้งหรีดโดยเฉพาะผงโปรตีนคุณภาพสูง และเป็นกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อผลักดันสู่ตลาดต่างประเทศ” นายประภัตร กล่าว

จากนั้นรัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ และคณะ เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับงานวิจัยและร่วมหารือกับผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการนำผลงานวิจัยด้านเกษตร และอาหารมาใช้ประโยชน์ และสามารถต่อยอดสู่เกษตรกร เช่น การลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์สำหรับปลาน้ำจืด การส่งเสริมการปลูกพริก เป็นต้น

 

พร้อมกับเยี่ยมชมเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปจิ้งหรีดและผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง