รีเซต

เยี่ยมบ้านบางกลอย-ยันรัฐดูแลประชาชนทุกกลุ่ม

เยี่ยมบ้านบางกลอย-ยันรัฐดูแลประชาชนทุกกลุ่ม
TNN ช่อง16
24 มีนาคม 2565 ( 15:26 )
42
เยี่ยมบ้านบางกลอย-ยันรัฐดูแลประชาชนทุกกลุ่ม

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย นำคณะประกอบด้วย นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายกฤษณ์  แก้วอยู่  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต  1 นายสุชาติ  อุสาหะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  นายอภินันท์ ธรรมเสนา นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย ซึ่งเป็นสืบเนื่องมาจากการที่ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่บ้านบางกลอยได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาด้านต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 


รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยต่อปัญหาของพี่น้องชาวบางกลอย จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยด่วน โดยได้ออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 26/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย ซึ่งจากการประชุมหารือจึงเป็นที่มาของการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและติดตามสภาพปัญหาในวันนี้ 


รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ ได้รับฟังข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหา อาทิ ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาแหล่งน้ำสำหรับการดำรงชีพ และการอนุรักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์บนผืนแผ่นดินไทย โดยวันนี้ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานมูลนิธิปิดทองหลังพระเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมอาชีพในการพัฒนารายได้ และได้เยี่ยมที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน และระบบสาธารณูปโภคของชุมชน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังย้ำอีกว่ารัฐบาลจะดูแลประชาชนทุกกลุ่มที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาต้องคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ของคนในชาติร่วมกัน ไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่ง ส่วนกำหนดระยะเวลาจะดำเนินการให้เร็วที่สุดภายหลังจากการลงพื้นที่วันนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง