กนอ.เผยยังไม่มีโรงงานได้รับผลกระทบโควิด

กนอ.เผยยังไม่มีโรงงานได้รับผลกระทบโควิด
มติชน
7 เมษายน 2563 ( 09:50 )
98
1
กนอ.เผยยังไม่มีโรงงานได้รับผลกระทบโควิด

กนอ.เผยยังไม่มีโรงงานได้รับผลกระทบโควิด กำชับทุกนิคมฯปฏิบัติตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน – ประกาศจังหวัด พร้อมรับมือในภาวะวิกฤติเพื่อลดการแพร่ระบาดเร่งเข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว

น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ที่เกรงว่าอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจนั้น ปัจจุบันยังไม่มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบและยังมีการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยกำชับให้ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทุกนิคม ปฏิบัติตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) และปฏิบัติตามประกาศการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของแต่ละจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ รวมทั้งให้มีการเว้นระยะห่าง และให้ปรับการทำงาน อาทิ การทำงานเหลื่อมเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงาน ตลอดจน ใช้หลักการทำงานจากบ้านในบางหน่วยงานที่ไม่กระทบต่อภารกิจหลักหรือการให้บริการที่สำคัญ เพื่อลดความแออัดของการอยู่ร่วมกัน และลดความเสี่ยงของการได้รับเชื้อ รวมทั้ง กนอ.ได้จัดทำระบบอนุมัติอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์รองรับไว้แล้ว ทั้งนี้ การประเมินผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

“ได้กำชับให้ทุกนิคมอุตสาหกรรมเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยจากเหตุฉุกเฉิน อาทิ อุบัติเหตุ อุบัติภัย หรืออัคคีภัย ที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมโดยให้ปรับการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และให้จัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ส่งให้ผู้อํานวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและมาตรการลดความเสี่ยงต่างๆ อย่างละเอียดทุกขั้นตอน รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายในพื้นที่ให้ร่วมกันสอดส่องดูแลสิ่งผิดปกติภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมด้วย ซึ่งเป็นไปตามมาตรการบริหารจัดการและส่งเสริมผู้ประกอบการในการลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัยภายในนิคมอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดความสูญเสียทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19”น.ส.สมจิณณ์ กล่าว

น.ส.สมจิณณ์ กล่าวว่า กนอ.ได้สั่งการนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และให้รายงานเข้ามายังผู้บริหารสายงานปฏิบัติการต่างๆทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสามารถฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง