พลังงานแจกของขวัญตรึงแอลพีจีต่อ 3 เดือนช่วยประชาชน

พลังงานแจกของขวัญตรึงแอลพีจีต่อ 3 เดือนช่วยประชาชน
มติชน
21 ธันวาคม 2563 ( 18:59 )
13
พลังงานแจกของขวัญตรึงแอลพีจีต่อ 3 เดือนช่วยประชาชน

พลังงานแจกของขวัญตรึงแอลพีจีต่อ 3 เดือน ลดภาระเงินในกระเป๋าประชาชน

 

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)ว่า กบง.ได้เห็นชอบมาตรการตรึงราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือแอลพีจีขายส่งหน้าโรงกลั่น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 14.3758 บาทต่อกิโลกรัม(กก.) หรือราคาขายปลีกอยู่ที่ 318 บาทต่อถัง 15 (กก.) ออกไปอีก 3 เดือน หรือมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 64 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีพและภาระค่าครองชีพจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากเดิมมาตรการสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 63

 

มาตรการดังกล่าวเดิมได้ต่ออายุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และจะสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า ปัญหาโควิด-19 ยังคงมีอยู่เพื่อไม่ให้ภาระเกิดขึ้นกับประชาชนจึงได้ขยายมาตรการต่ออีก 3 เดือน ซึ่งการคงราคาดังกล่าวได้มอบให้ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.)ไปพิจารณาเม็ดเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการดูแลซึ่งกบน.จะประชุมอีกครั้งในวันที่ 24 ธันวาคมนี้ “นายสุพัฒนพงษ์

 

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การตรึงราคาแอลพีจีนั้น กบน.จะต้องไปพิจารณาเรื่องเงินในการดูแล ซึ่งขณะนี้วงเงินกองทุนน้ำมันฯบัญชีแอลพีจีติดลบ 8,963 ล้านบาทแล้ว จากเดิมวางกรอบในการดูแลไว้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หากมีการตรึงต่ออีก 3 เดือนจะเกินวงเงินดังกล่าว โดยสถานะกองทุนฯ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2563  มีเงิน 36,760 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมัน 27,797 ล้านบาท และบัญชีแอลพีจี ติดลบ 8,963  ล้านบาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง