รีเซต

"สนั่น อังอุบลกุล" นั่งประธานหอการค้าต่อสมัย 2

"สนั่น อังอุบลกุล" นั่งประธานหอการค้าต่อสมัย 2
TNN ช่อง16
23 มีนาคม 2566 ( 10:05 )
125
"สนั่น อังอุบลกุล" นั่งประธานหอการค้าต่อสมัย 2

หอการค้าไทย จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2565 ซึ่งได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าไทย วาระปี 2566-2567 แทนคณะกรรมการชุดเดิมจำนวน 76 คน ที่หมดวาระลง โดยหลังการเลือกตั้ง คณะกรรมการฯ ชุดใหม่ มีมติเห็นชอบให้นายสนั่น อังอุบลกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหอการค้าไทยต่ออีก 1 สมัย และจะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยตำแหน่ง

นายสนั่น เปิดเผยหลังรับตำแหน่งประธานกรรมการหอการค้าไทย สมัยที่ 2 ว่า ที่ผ่านมาหอการค้าไทย ชูแนวทาง Connect the Dots หรือ การเชื่อมต่อจุด โดยดึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 

ในปีนี้หอการค้าไทย จะครบรอบ 90 ปีของการก่อตั้ง คณะกรรมการชุดใหม่ จะต่อยอดความสำเร็จเดิมด้วยแนวคิด Connect – Competitive – Sustainable หรือ ความเชื่อมโยงความร่วมมือ-การยกระดับขีดความสามารถแขง่ขัน-สร้างอนาคตที่ยั่งยืน 

ที่ผ่านมาหอการค้าฯ ได้เริ่มจัดทำ โครงการนำร่องยกระดับความสามารถของ SMEs การสร้างการรับรู้และต้นแบบการทำธุรกิจด้วยแนวทางบีซีจี โมเดล รวมถึงตั้งเป้าระดมสมาชิกทั่วประเทศ เพิ่มจาก 1 แสนราย เป็น 2 แสนราย โดยเชื่อมั่นว่าหอการค้าฯ จะเติมเต็มศักยภาพผู้ประกอบการให้แข่งขันในตลาดได้

นอกจากนี้ ยังมีแผนที่ขยายตลาดการค้าใหม่ ๆ อย่างประเทศจีน ด้วยการแผนจัดโรดโชว์ ดึงการลงทุนเพิ่มเติมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และบีโอไอ เจาะกลุ่มนักลงทุนรายมณฑลในช่วงไตรมาส 2 พร้อมจัดงานแสดงสินค้าไทยที่ประเทศซาอุดีอาระเบียปลายปีนี้ 

รวมทั้งจัดเวทีเสวนา "มุมมองของภาคธุรกิจต่อนโยบายขับเคลื่อนประเทศ" ซึ่งจะเป็นเวทีที่เหล่าผู้นำภาคธุรกิจเอกชน จะได้มาสะท้อนความต้องการและสิ่งที่ภาคเอกชนอยากเห็นใน 10 ประเด็นสำคัญ เช่น การส่งเสริมภาคธุรกิจเกษตร อาหาร เป็นต้น


ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง