รีเซต

จีนเดินหน้าสร้าง 'ถนนชนบท' กระตุ้นลงทุน-จ้างงาน

จีนเดินหน้าสร้าง 'ถนนชนบท' กระตุ้นลงทุน-จ้างงาน
Xinhua
16 สิงหาคม 2565 ( 18:48 )
34
จีนเดินหน้าสร้าง 'ถนนชนบท' กระตุ้นลงทุน-จ้างงาน

ปักกิ่ง, 16 ส.ค. (ซินหัว) -- จีนเตรียมดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายชนบทรอบใหม่ ขยายการลงทุนด้านการก่อสร้างในชนบท และเพิ่มตำแหน่งงานให้ชาวบ้านชนบท ท่ามกลางความพยายามสานต่อความสำเร็จของการบรรเทาความยากจนและเร่งการฟื้นฟูชนบท

 

เมื่อวันจันทร์ (15 ส.ค.) หนังสือเวียนที่ร่วมออกโดยกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานรัฐบาลอีก 5 แห่ง ระบุว่าจีนจะสร้างเครือข่ายถนนสายชนบทที่สะดวก มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมมากยิ่งขึ้นให้เสร็จสิ้นภายในปี 2025 พร้อมปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนและบริการขนส่งนอกจากเป้าหมายที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ จีนจะเพิ่มการสนับสนุนเชิงนโยบาย รวมถึงปรับปรุงถนนสายชนบทอีก 30,000 กิโลเมตร และสะพานที่ไม่ปลอดภัยอีก 3,000 แห่ง ภายในปีนี้ขณะเดียวกันจีนตั้งเป้าหมายการลงทุนด้านการก่อสร้างในชนบทรวมอยู่ที่ราว 1 แสนล้านหยวน (ราว 5.22 แสนล้านบาท) ซึ่งจะสร้างงานให้ชาวบ้านท้องถิ่นราว 2 ล้านอัตราทั้งนี้ จีนจะส่งเสริมแผนงานบรรเทาทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านชนบทเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ระหว่างการก่อสร้างและบำรุงรักษาโครงการก่อสร้างในชนบท เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานและรายได้ให้ชาวบ้านชนบท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง