รีเซต

TLIเสริมดิจิทัลปั๊มยอด เดินหน้ารุกหนักCLMV

TLIเสริมดิจิทัลปั๊มยอด เดินหน้ารุกหนักCLMV
ทันหุ้น
6 กุมภาพันธ์ 2566 ( 05:53 )
17
TLIเสริมดิจิทัลปั๊มยอด เดินหน้ารุกหนักCLMV

#TLI #ทันหุ้น – TLI ไทยประกันชีวิต เปิดแผนปี 2566 นำดิจิทัลเสริมทัพเกมรุกสนับสนุนฝ่ายขาย บริการ ตั้งทีมดิจิทัลออกแบบผลิตภัณฑ์ขายบนแพลตฟอร์ม มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตได้ พร้อมเร่งเครื่องขยายตลาด CLMV ได้พันธมิตรญี่ปุ่น "เมจิยาสุดะ" สนับสนุน จับตาประกาศผลประกอบการกลางกุมภาพันธ์นี้

 

นางวรางค์ ไชยวรรรณ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI กล่าวว่า ในปี 2566 บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถสร้างการเติบโตให้กับ TLI ได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทั้งในส่วนของเบี้ยประกันภัยรับใหม่และกำไรสุทธิ ผ่านแผนงานที่วางไว้ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี สนับสนุนด้านบริการ ตัวแทนขาย งานหลังบ้านการออกผลิตภัณฑ์ รวมถึงแผนงานขยายตลาดออกไปต่างประเทศแถบ CLMV

 

“ปีนี้เราพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หลังปีที่ผ่านมา เราได้นำเงินจากการระดมทุนส่วนหนึ่งมาพัฒนาระบบ ทำให้เพิ่มการเข้าถึงลูกค้า และบริการที่รวดเร็วทั้งการชำระเบี้ย การตรวจสอบกรมธรรม์ รวมถึงการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าที่ปัจจุบันสามารถปิดการขาย การออกกรมธรรม์ และการชำระเงิน ได้บนแพลตฟอร์มดิจิทัลในกระบวนการทำงานแบบ End-to-End”

 

@นำเทคโนโลยีเสริม

 

หลังการระดมทุน ได้เงินสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 13,338 ล้านบาท โดยในส่วนนี้ตั้งงบลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการทำตลาดไว้ ประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งถึง 31 ธันวาคม 2565 นำเงินไปลงทุนส่วนนี้ราว 96 ล้านบาท

 

รวมถึงการจัดตั้งทีม Digital Business & Innovation ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ซึ่งจะเริ่มดำเนินงานในช่วงไตรมาส 2 ก่อนเตรียมนำเสนอบริการต่างๆ ภายในปีนี้

 

นอกจากนี้ ในปี 2566 TLI ยังมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ แบบใหม่ๆ โดยเฉพาะกรรมธรรม์รองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ให้กลุ่มผู้สูงวัยสามารถเข้าถึงความคุ้มครอง ทั้งประกันชีวิตและประกันสุขภาพได้ ซึ่งที่ผ่านมา TLI ก็มีการเพิ่มความคุ้มครอง หรือขยายความคุ้มครองของแบบประกันออกไปเพื่อสอดรับกับประชากรไทยที่อายุยืนมากขึ้น รวมถึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยลูกค้าวางแผนการเงิน โดยมุ่งไปที่การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงและมีมูลค่าสูง รวมถึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่และมีความแตกต่างจากคู่แข่ง

 

ปัจจุบัน TLI  อยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล แบบประกันชีวิตควบการลงทุน ให้สอดคล้องกับความความต้องการของลูกค้า และพัฒนาสัญญาเพิ่มเติมประเภทต่างๆ ทั้งสุขภาพ และโรคร้ายแรงให้สอดคล้องกับความตระหนักด้านการดูแลสุขภาพและวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น

 

@ บุก CLMV

 

นางวรางค์ กล่าวอีกว่า TLIยังเตรียมขยายตลาดออกไปต่างประเทศเพิ่มเติม โดยเฉพาะในแถบอาเซียน CLMV เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดย TLI มุ่งเน้นไปที่ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และเมียนมา ซึ่งเป็นตลาดที่ยังสามารถเติบโตได้อีกและยังไม่อิ่มตัวนัก

 

“เรามองว่าประเทศไทยเป็นที่ตั้งยุทธศาสตร์ที่ช่วยให้บริษัทสามารถขยายและเข้าถึงความต้องการจากลูกค้าในกัมพูชา ลาว และเมียนมาได้ เนื่องจากพรมแดนที่ติดกันและความคล้ายคลึงกันในด้านประชากรศาสตร์กับพื้นที่ต่างจังหวัดของไทย”

 

ปัจจุบัน TLI มีการ่วมลงทุนในจธุรกิจประกันชีวิตของเมียนมาในชื่อ บริษัท CB Life Insurance ซึ่งล่าสุดยังแสดงความมุ่งมั่นลงทุนใน CB Life Insurance ต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ใน CB Life Insurance อยู่ที่ 35% ของจำนวนหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ CB Life มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงเป็นอันดับที่ 2 ของบริษัทประกันชีวิตในประเทศเมียนมา เมื่อพิจารณาจากรายได้เบี้ยประกันภัยรับสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

 

@พันธมิตรญี่ปุ่นร่วมเดินเกม

 

การขยายฐานธุรกิจออกไปต่างประเทศ TLI มีผู้ถือหุ้น“เมจิยาสุดะ” Meiji Yasuda Life Insurance Company หรือ MYให้การสนับสนุนต่อเนื่องทั้งในแง่ของการดำเนินธุรกิจ องค์ความรู้ของธุรกิจประกันชีวิต เนื่องจากเมจิยาสุดะเป็นบริษัทประกันชีวิตรายใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น และมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 7 บริษัท ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศอินโดนีเซีย สาธารณรัฐโปแลนด์ และประเทศไทย ทำให้ประสบการณ์การดำเนินธุรกิจในภูมิภาคต่างๆ และสามารถนำมาประยุกต์ ปรับใช้ให้เหมาะกับธุรกิจในภูมิภาคนั้นๆได้ ซึ่งหลังจากที่บริษัทฯ เข้าสู่ตลาดประเทศเมียนมาผ่านการลงทุนใน CB Life Insurance แล้ว MY ได้แสดงความสนใจและความพร้อมที่จะสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจระหว่างประเทศ

 

MY ให้การสนับสนุนบริษัทในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสำเร็จระยะยาวของบริษัท โดยสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย เพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้แก่พนักงานของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น (Japanese Worksite) ช่วยให้บริษัทเข้าถึงลูกค้าในกลุ่มตลาดใหม่ๆ รวมถึงได้ให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ และความชำนาญต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่แข็งแกร่งของ MY ช่วยในการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงกลยุทธ์ และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของบริษัท

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565นั้น TLI คาดว่าจะแจ้งงบปี 2565 ราวกลางเดือนกุมภาพันธ์ นี้

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง