รีเซต

กรมอุทยานฯ ออกประกาศห้ามนำเข้า ‘อีกัวน่า’ ฝ่าฝืนจำคุก 10 ปี

กรมอุทยานฯ ออกประกาศห้ามนำเข้า ‘อีกัวน่า’ ฝ่าฝืนจำคุก 10 ปี
TNN ช่อง16
21 พฤศจิกายน 2566 ( 12:36 )
37
กรมอุทยานฯ ออกประกาศห้ามนำเข้า ‘อีกัวน่า’ ฝ่าฝืนจำคุก 10 ปี

วันนี้ (21 พ.ย.66) นายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) เปิดเผยว่า การออกประกาศของกรมอุทยานฯ เพื่อแก้ปัญหาการพบอิกัวน่าจำนวนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติ โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 และมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ประกอบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 27 ก.ค.2565 เรื่อง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าควบคุม พ.ศ.2565 ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะไม่พิจารณาอนุญาตให้นำเข้าสัตว์ป่าตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว เพื่อเป็นมาตรการควบคุมปริมาณภายในประเทศ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง


ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองอิกัวน่าเขียว ปัจจุบันมีผู้แจ้งครอบครอง 244 ราย รวมทั้งสิ้น 3,419 ตัว โดย จ.ชลบุรี ครอบครองมากสุด 982 ตัว รองลงมาคือ ขอนแก่น 443 ตัว  และ กรุงเทพฯ 281 ตัว 


สำหรับการประกาศห้ามนำเข้าดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมประชากรอิกัวน่าที่ถูกปล่อยอยู่ในธรรมชาติได้ ขณะนี้กำลังเร่งสำรวจจำนวนที่แท้จริง หากสามารถควบคุมประชากรอิกัวน่าเขียวได้แล้ว อาจมีการพิจารณาให้นำเข้าอีกครั้ง สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนนำเข้าอิกัวน่า มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อมูลจาก : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.)

ภาพจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง