รีเซต

เปิดทำเนียบ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จากอดีตถึงปัจจุบัน มีใครบ้าง

เปิดทำเนียบ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จากอดีตถึงปัจจุบัน มีใครบ้าง
TNN ช่อง16
27 กันยายน 2566 ( 18:39 )
73
เปิดทำเนียบ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จากอดีตถึงปัจจุบัน มีใครบ้าง

เปิดทำเนียบ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จากอดีตถึงปัจจุบัน มีใครบ้าง


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2541 โดยเปลี่ยนจากกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ในบังคับบัญชาของ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีผู้บังคับบัญชาสูงสุด คือ พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบัน 


ทีมข่าว TNNOnline จะพาย้อนไปเปิดทำเนียบ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ว่ามีใครกันบ้าง 


1. พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก 

ดำรงตำแหน่ง 16 ต.ค. 2541 - 30 ก.ย. 2543

2. พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ 

ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2543 - 30 ก.ย. 2544

3. พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ 

ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2547

4. พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ 

ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2547 - 22 เม.ย. 2550

5. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส 

ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค.2551 - 8 เม.ย. 2551

6. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ 

ดำรงตำแหน่ง 8 เม.ย. 2551- 30 ก.ย. 2552

7. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี 

ดำรงตำแหน่ง 2 ก.ย. 2553 - 14 ต.ค. 2554

8. พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ 

ดำรงตำแหน่ง 26 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555

9. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว 

ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2555 - 24 พ.ค. 2557

10. พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558

11. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 

ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2563

12. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 

ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2565

13. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ 

ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย. 2566

14. พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล 

รอประกาศแต่งตั้งจากสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง