สธ. เผย ผู้ป่วยโรคโควิด-19 กลับบ้านได้อีก 16 คน เสียชีวิต 2 ราย

สธ. เผย ผู้ป่วยโรคโควิด-19 กลับบ้านได้อีก 16 คน เสียชีวิต 2 ราย
77ข่าวเด็ด
30 มีนาคม 2563 ( 09:00 )
27
สธ. เผย ผู้ป่วยโรคโควิด-19 กลับบ้านได้อีก 16 คน เสียชีวิต 2 ราย

นนทบุรี – กระทรวงสาธารณสุข เผย ผู้ป่วยโรคโควิด-19 รักษาหายกลับบ้านได้อีก 16 คน พบผู้ป่วยรายใหม่ 136 คน เสียชีวิต 2 คน แนะหากจำเป็นต้องเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ ลดความเสี่ยงติดเชื้อ

วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายแพทย์อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค และนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำวัน ว่า  วันนี้ มีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้อีก 16 คน รวมกลับบ้าน 127 คน

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 136 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 71 คน ได้แก่
♦กลุ่มสนามมวย 2 คน
♦กลุ่มสถานบันเทิง 10 คน
♦กลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 59 คน

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 59 คน
♦กลุ่มที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงทั้งคนไทยและคนต่างชาติ 21 คน
♦กลุ่มผู้ทำงาน อาศัย ในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดคนจำนวนมาก หรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ 15 คน
♦กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 2 คน
♦กลุ่มที่ไปสถานที่แออัด 3 คน
♦กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับขนส่งสาธารณะ 4 คน
♦กลุ่มอื่น ๆ ตามเกณฑ์เฝ้าระวัง เช่น ปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ 14 คน

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อแต่อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค 6 คน

ส่วนผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย
♦รายที่ 1 เป็นชายไทยอายุ 54 ปี มีประวัติเดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลยะลา
♦รายที่ 2 เป็นหญิงไทย อายุ 56 ปี มีภาวะปอดอักเสบ เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร

ผู้ป่วยอาการรุนแรง 23 คน อาการยังอยู่ในภาวะวิกฤต ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด

สรุปมีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 127 คน ยังรักษาในโรงพยาบาล 1,388 คน เสียชีวิต 9 คน ผู้ป่วยสะสม 1,524 คน

ทั้งนี้ ผู้ป่วยรายใหม่ 136 คน กระจายอยู่ใน 18 จังหวัด มากสุดที่กรุงเทพฯ 80 คน รองลงมา เชียงใหม่ 9 คน, สมุทรปราการ 7 คน, ภูเก็ต 6 คน ชลบุรีและนครสวรรค์ จังหวัดละ 3 คน เป็นต้น

โดยยังพบผู้ป่วยรายใหม่ในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับขนส่งสาธารณะ ทั้งรถแท็กซี่ , รถเมล์, รถบัส, รถตู้, รถไฟฟ้า, เรือ, เครื่องบิน อย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ คนขับ ผู้โดยสาร พนักงานอื่น ๆ รวมทั้งประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทาง เพิ่มความระมัดระวัง ป้องกันตัวเอง โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ อาบน้ำทันทีเมื่อกลับเข้าบ้าน และเฝ้าระวังสังเกตอาการป่วยของตนเองและคนในครอบครัว

ในส่วนผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะและพนักงาน ต้องทำความสะอาดยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ เปิดประตูหน้าต่าง ระบายอากาศ และหลังรับผู้โดยสารที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก ให้สวมถุงมือทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เน้นพื้นผิวที่ประชาชนสัมผัสบ่อย เช่น มือจับประตู เบาะรถ ที่พักแขน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง