รีเซต

นักโบราณคดีสาวไขความลับประวัติศาสตร์จาก 'กระดูกมนุษย์โบราณ'

นักโบราณคดีสาวไขความลับประวัติศาสตร์จาก 'กระดูกมนุษย์โบราณ'
Xinhua
21 ธันวาคม 2565 ( 18:24 )
21
นักโบราณคดีสาวไขความลับประวัติศาสตร์จาก 'กระดูกมนุษย์โบราณ'

เจิ้งโจว, 21 ธ.ค. (ซินหัว) -- หลี่เยี่ยนเจิน หญิงจีนที่เกิดหลังปี 1990 กำลังวัดและวิเคราะห์กระดูกมนุษย์โบราณอย่างระมัดระวัง รวมถึงคาดเดาความสูงและภาวะโภชนาการของเจ้าของกระดูกดังกล่าว ณ สถาบันมรดกวัฒนธรรมและโบราณคดีมณฑลเหอหนาน ในเมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีน ซึ่งเพียบพร้อมด้วยสารพัดเครื่องมือวัดและตัวอย่างโครงกระดูก

 

ปัจจุบันหลี่ ผู้เรียนวิชาเอกโบราณคดี กำลังศึกษามานุษยวิทยากายภาพโดยค้นหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่จากซากของมนุษย์โบราณ อาทิ ลักษณะทางกายภาพ รูปแบบการเจริญเติบโต โครงสร้างอาหาร สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ และประเพณีของมนุษย์โบราณ ผ่านการทำความสะอาด การบรรจุภัณฑ์ การวัด สถิติ และการวิเคราะห์หลี่สัมผัสกับกระดูกจากแหล่งโบราณคดีกว่า 30 แห่งในหลายช่วงเวลาระหว่างการทำวิจัยระยะ 4 ปี ซึ่งกระดูกที่ถูกฝังไว้นานหลายร้อยปีเหล่านี้ช่วยไขกระจ่างพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง