รีเซต

แม่ทัพใหม่ทีโอที เร่งสร้างรายได้-เตรียมตัวควบรวบ-พัฒนาบริการใหม่ พร้อมนำองค์กรรับยุคดิจิตอล

แม่ทัพใหม่ทีโอที เร่งสร้างรายได้-เตรียมตัวควบรวบ-พัฒนาบริการใหม่ พร้อมนำองค์กรรับยุคดิจิตอล
ข่าวสด
16 กรกฎาคม 2563 ( 20:03 )
41
แม่ทัพใหม่ทีโอที เร่งสร้างรายได้-เตรียมตัวควบรวบ-พัฒนาบริการใหม่ พร้อมนำองค์กรรับยุคดิจิตอล

 

นายมรกต เธียรมนตรี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า วิสัยทัศน์หลังจากเข้ามารับตำแหน่ง จะยังคงต้องรักษาความเข้มแข็งของทีโอทีในธุรกิจหลัก และสร้างธุรกิจใหม่ให้เติบโต โดยภารกิจที่ท้าทาย คือ การขับเคลื่อนทีโอทีให้เดินหน้าและเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการหารายได้เพื่อเข้ามาทดแทนส่วนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส โควิด-19 ซึ่ง ทีโอที มีนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง 2563 ที่ต้องเร่งดำเนินการอยู่ 3 ด้าน ที่สำคัญ ได้แก่ 1.การสร้างรายได้ 2.การพัฒนาองค์กร และ3.การพัฒนาบริการใหม่ๆ จากการใช้งานด้านเทคโนโลยีของคนไทย

สำหรับการสร้างรายได้จะมาจากบริการต่างๆ ทั้งบริการ TOT fixed line, TOT Mobile, TOT Fiber 2U และการเพิ่มรายได้จากทรัพย์สินขององค์กรที่มีอยู่ เช่น โครงการท่อร้อยสายใต้ดิน ที่จะเป็นธุรกิจสำคัญในการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้ทีโอทีในอนาคต อีกทั้งโครงการเน็ตประชารัฐ โดย ทีโอที ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บำรุงรักษาโครงข่ายและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นอีกแหล่งรายได้ของทีโอที ขณะเดียวกันทีโอที ยังจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานลง 15 % เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงิน รวมถึงเรื่องการลดและยุติคดีและข้อพิพาทกับหน่วยงานอื่น และการเจรจากับคู่กรณีในประเด็นความขัดแย้ง เพื่อนำมาสู่ความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต

ส่วนการพัฒนาทีโอที มุ่งมั่นทำงานเป็นทีม รวมทั้งความร่วมมือและการเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ที่ต้องทำงานสอดคล้องและประสานกันของแต่ละสายงานและหน่วยธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านดิจิตอลที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ ด้านดิจิตอลมาใช้ในการพัฒนาระบบการทำงานขององค์กร เพื่อพร้อมสำหรับการควบรวม บริษัท ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม เป็น NT หรือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งคาดว่าจะเป็นต้นปี 2564

ด้านการพัฒนาบริการ บริษัทมีแผนงานและบริการใหม่ในแต่ละด้าน เช่น Fixed Wireless broadband, บริการด้าน Digital ID/Heath Information การสร้างแพลตฟอร์มและคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ หรือการร่วมลงทุนกับพันธมิตรให้บริการธุรกิจดาวเทียมวงโคจรต่ำที่จะร่วมกันศึกษาวิจัย ทดลอง พัฒนา เพิ่มช่องทางการสื่อสารของประเทศให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน และเป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิตอลของประเทศ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคดิจิตอลอย่างมั่นคงต่อไป