การค้า 'เวียดนาม' 4 เดือนแรก โตสูงสุดในรอบ 10 ปี

การค้า 'เวียดนาม' 4 เดือนแรก โตสูงสุดในรอบ 10 ปี
Xinhua Thai
29 เมษายน 2564 ( 19:29 )
17
การค้า 'เวียดนาม' 4 เดือนแรก โตสูงสุดในรอบ 10 ปี

 

ฮานอย, 29 เม.ย. (ซินหัว) -- วันพฤหัสบดี (29 เม.ย.) สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) เผยว่ามูลค่าการค้าแบบสองทาง (Two-Way Trade) ของเวียดนามในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ รวมอยู่ที่ราว 2.06 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 6.4 ล้านล้านบาท) โดยยอดเกินดุลการค้าอยู่ที่ 1.29 พันล้านดอลลาร์ (ราว 4 ล้านล้านบาท)

 

มูลค่าโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.5 เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตระยะ 4 เดือนที่สูงที่สุดของประเทศในรอบ 10 ปี โดยเวียดนามมีรายได้จากการส่งออกรวม 1.03 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.2 ล้านล้านบาท) และจากการนำเข้า 1.02 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 3.1 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.3 และร้อยละ 30.8 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

สินค้าส่งออกรวม 19 รายการ ทำรายได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.1 หมื่นล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 84.5 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด โดยโทรศัพท์และชิ้นส่วนโทรศัพท์ครองสัดส่วนมากที่สุดด้วยรายได้ 1.84 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 5.7 แสนล้านบาท)

 

สหรัฐฯ ยังคงเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 3.03 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 9.4 แสนล้านบาท) ตามด้วยจีน ซึ่งอยู่ที่ 1.68 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 5.2 แสนล้านบาท) และสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งอยู่ที่ 1.26 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.9 แสนล้านบาท)

 

ขณะเดียวกันสินค้านำเข้า 19 รายการ ทำรายได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.1 หมื่นล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 77.4 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด โดยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เป็นสินค้านำเข้ากลุ่มใหญ่ที่สุดด้วยรายได้ 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 6.8 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.8 เมื่อเทียบปีต่อปี

 

จีนครองตำแหน่งผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 3.31 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1 ล้านล้านบาท) ตามด้วยเกาหลีใต้ ซึ่งอยู่ที่ 1.69 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 5.2 แสนล้านบาท) และอาเซียน ซึ่งอยู่ที่ 1.41 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 4.3 แสนล้านบาท)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง