รีเซต

บล.หยวนต้า มัดรวมข้อมูล 11 DR อ้างอิง ETF ตปท.

บล.หยวนต้า มัดรวมข้อมูล 11 DR  อ้างอิง ETF ตปท.
ทันหุ้น
28 พฤษภาคม 2567 ( 15:28 )
13
บล.หยวนต้า มัดรวมข้อมูล 11 DR  อ้างอิง ETF ตปท.

#DR #ทันหุ้น - บล.หยวนต้าได้รวบรวมรายชื่อ DR ที่อ้างอิง ETF หรือ โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ รวม 11 หลักทรัพย์ ดังนี้

 

CN01 : CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF

Category : Hang Seng TECH Index

CN01 เป็นกองทุนรวมที่เทรดบนตลาดหลักหุ้นฮ่องกงมีวัตถุประสงค์ในการติดตามผลการลงทุนของดัชนี CSI 300 ซึ่งเป็นบริษัทหุ้น 300 บริษัทหลักที่เทรดบนตลาดหลักแห่งประเทศจีนโดยเน้นลงทุนในหุ้นจีน A-Shares ที่ใหญ่ที่สุดในโลก กองทุนนี้มีจุดเด่นด้านสภาพคล่องสูงและมีการกระจายการลงทุนในอุตสาหกรรม ที่หลากหลายเช่น อุตสาหกรรมการเงินและเทคโนโลยีต่างๆ

 

CNTECH01 : CHINAAMC HANG SENG TECH INDEX ETF

Category : Hang Seng TECH Index

CNTECH01 อ้างอิง ChinaAMC Hang Seng TECH ETF ที่ลงทุนหุ้นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ

ระดับโลกของจีนและฮ่องกงกว่า 30 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกง โดยหุ้นในดัชนี

Hang Seng TECH ส่วนใหญ่เป็นหุ้นเทคโนโลยีที่เติบโตไปกับธีม New Economy ซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับสากล เช่น Alibaba เจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและธุรกิจคลาวด์อันดับ 1 ของจีน

JAPAN13 : CHINAAMC MSCI JAPAN HEDGED TO USD ETF

Category : passive

JAPAN13 หลักทรัพย์อ้างอิงคือกองทุน ChinaAMC MSCI Japan Hedged to USD ETF จดทะเบียนในตลาด Hong Kong Stock Exchange ที่อ้างอิงกับดัชนี MSCI Japan 100% Hedged to USD Index ลงทุนหุ้นขนาดใหญ่ เช่น Toyota, Sony และ Mitsubishi โดยมีการป้องกับความเสี่ยงค่าเงินจากค่าเงินเยนไปเป็นดอลลาร์แบบ 100% เพื่อลดความเสี่ยงจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลง

 

NDX01 : CHINAAMC NASDAQ 100 ETF

Category : NASDAQ-100 Index

NDX01 มีวัตถุประสงค์ในการติดตามผลการลงทุนของดัชนี CHINAAMC NASDAQ 100ประกอบด้วยบริษัทชั้นนำ 100 บริษัทในตลาดหุ้น Nasdaq ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ประกอบด้วยหุ้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำ เช่น Apple (AAPL) และ Microsoft (MSFT)

STAR5001 : PREMIA CHINA STAR50 ETF

Category : SSE 50 Index (passive)

STAR5001มีวัตถุประสงค์หลักอ้างอิงผลการลงทุนของดัชนี SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index โดยมีการบริหารจัดการแบบ Passive ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจีนขนาดใหญ่ที่สุด 50อันดับที่ซื้อขายบนกระดาน STAR Board โดยบริษัทเหล่านี้มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยี การวิจัย และการพัฒนาชั้นสูง เช่น semiconductor หรือ การขนส่งชีววัตถุแบบควบคุมความเย็น (ที่มา: คัมภีร์ DR จาก Yuanta)

E1VFVN3001 : DEVFMVN30 ETF

Category : VN30 Total Return Index (VN30-TRI) (passive)

E1VFVN3001 มีวัตถุประสงค์ในการติดตามผลการลงทุนของดัชนี VN30 Index ซึ่งประกอบโดย 30บริษัทชั้นนำ 30 ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดในตลาด Hochiminh Stock Exchange โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเช่น Vinamilk(VNM) ทำธุรกิจผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ที่สุดในเวียดนาม, Vietcombank(VCB) สถาบันการเงินที่มีสาขามากกว่า 100 แห่ง ในเวียดนาม

 

FUEVFVND01 : DCVFMVN DIAMOND ETF

Category : Vietnam Diamond Index

FUEVFVND01 มีวัตถุประสงค์ในการติดตามผลการลงทุนของดัชนี Vietnam Diamond ที่ประกอบด้วย หุ้นเวียดนามชั้นนำ เช่น Mobile World Investment Corporation (MWG) ทำธุรกิจค้าปลีกสินค้า อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ในเวียดนาม กองทุนนี้มีจุดเด่นที่ให้นักลงทุนต่างชาติสามารถมาลงทุนในหุ้นเวียดนามได้ง่ายขึ้นเนื่องจากเวียดนามมี Foreign Limit ที่อาจจะทำนักลงทุนต่างชาติไม่สามารถเข้ามาซื้อหุ้นรายตัวได้โดยตรง

HKCE01 : HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF

Category : Hang Seng China Enterprises Index

HKCE01 อ้างอิงกองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF ที่ลงทุนอ้างอิงดัชนี Hang Seng China Enterprises มีการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ของจีน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเป็นดัชนีที่ใช้สะท้อนภาพรวมบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง จำบวน 50 ตัว ประกอบด้วยบริษัทชั้นนำ เช่น Alibaba, Tencent, และ Xiaomi เป็นต้น

 

HKTECH13 : HANG SENG TECH INDEX ETF

Category : Hang Seng TECH Index

HKTECH13 มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือกองทุน Hang Seng TECH Index ETF ที่จดทะเบียนในตลาด Hong Kong Stock Exchange ที่จะเลือกลงทุนกับหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่สุด 30 อันดับแรกของตลาดหุ้นฮ่องกง ประกอบไปด้วยหุ้นชั้นนำของจีน โดยกระจายการลงทุนไปในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม สินค้าฟุ่มเฟือย และ กลุ่ม Healthcare

HK01 : TRACKER FUND OF HONG KONG ETF

Category : Hang Seng Index

HK01 วัตถุประสงค์ในการติดตามผลการลงทุนของดัชนีหุ้นฮ่องกงหรือ Hang Seng Indexประกอบด้วย หุ้นบริษัทต่างๆที่มีมูลค่าการตลาด และมีสภาพคล่องสูง ไม่ว่าจะเป็น HSBC Holdings สถาบันการเงินในเกาะฮ่องกง, AIA Holdings บริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ของประเทศไทยและ Alibaba Holdings บริษัท e-commerce ที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของจีน

 

HK13 : TRACKER FUND OF HONG KONG ETF

Category : Hang Seng Index

HK13 อ้างอิงกองทุน Tracker Fund of Hong Kong เป็นกองทุน ETF ที่ลงทุนตามดัชนี Hang Seng ทำให้มีดัชนีใกล้เคียง Hang Seng จดทะเบียนอยู่ใน Hong Kong Stock Exchange โดยดัชนี้ Hang Seng เป็นดัชนีที่สะท้อนภาพรวมตลาดหุ้นฮ่องกงได้ดีที่สุด และมีสภาพคล่องสูงในตลาดฮ่องกงจำนวน 80 หุ้น เช่น Tencent, Alibaba และ Meituan เป็นต้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง