รีเซต

ปักกิ่งเผย 'ค่ามลพิษอากาศ' ต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2013

ปักกิ่งเผย 'ค่ามลพิษอากาศ' ต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2013
Xinhua
21 ธันวาคม 2565 ( 14:56 )
40
ปักกิ่งเผย 'ค่ามลพิษอากาศ' ต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2013

ปักกิ่ง, 21 ธ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันอังคาร (20 ธ.ค.) สำนักนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมเทศบาลกรุงปักกิ่งของจีน เปิดเผยว่าดัชนีมลพิษทางอากาศหลักของปักกิ่ง ช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลในปี 2013

 

ความหนาแน่นเฉลี่ยของฝุ่นพิษขนาดเล็กพีเอ็ม 2.5 (PM2.5) ของปักกิ่ง ช่วง 11 เดือนแรก อยู่ที่ 31 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอนึ่ง ค่าพีเอ็ม 2.5 เป็นมาตรวัดติดตามอนุภาคในอากาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.5 ไมครอนหน่วยงานท้องถิ่นในปักกิ่งดำเนินหลายมาตรการเพื่อลดการปล่อยสารตั้งต้นของฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ซึ่งรวมถึงไนโตรเจนออกไซด์และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) อาทิ การเพิ่มจำนวนรถแท็กซี่ รถโดยสารประจำทาง และรถเก็บขยะที่ใช้พลังงานใหม่ ควบคู่กับการกำจัดหม้อไอน้ำที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในย่านใจกลางเมืองและการใช้ถ่านหินในครัวเรือนเขตชานเมืองกลุ่มหน่วยงานดังกล่าวยังได้เสริมสร้างการประสานงานด้านการควบคุมมลพิษกับภูมิภาคระดับมณฑลที่อยู่ใกล้เคียง และเพิ่มการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่สำคัญด้วยทั้งนี้ ปักกิ่งมีความคืบหน้าในการควบคุมมลพิษทางอากาศเมื่อปี 2021 ซึ่งเป็นปีที่มีความหนาแน่นเฉลี่ยของพีเอ็ม2.5 อยู่ที่ 33 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บข้อมูล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง