รีเซต

ทํางานต่างประเทศ ถูกกฎหมาย เปิดรับสมัครช่างเชื่อม-ช่างไฟ "ทำงานซาอุดิอาระเบีย 2565" เงินเดือนกว่า 30,000 บาท ลงทะเบียนไปซาอุที่นี่!

ทํางานต่างประเทศ ถูกกฎหมาย เปิดรับสมัครช่างเชื่อม-ช่างไฟ "ทำงานซาอุดิอาระเบีย 2565" เงินเดือนกว่า 30,000 บาท ลงทะเบียนไปซาอุที่นี่!
Ingonn
8 มิถุนายน 2565 ( 09:22 )
4.1K
ทํางานต่างประเทศ ถูกกฎหมาย เปิดรับสมัครช่างเชื่อม-ช่างไฟ "ทำงานซาอุดิอาระเบีย 2565" เงินเดือนกว่า 30,000 บาท ลงทะเบียนไปซาอุที่นี่!

ทํางานซาอุ 2565 กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจอาชีพช่าง ทํางานต่างประเทศ ถูกกฎหมาย ไปทำงานซาอุ โดยมีที่พักฟรี ทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน มีค่าอาหาร ประกันสุขภาพและวันลาให้ ใครที่ต้องการ ทำงานต่างประเทศ 2565 และอยากทำงาน ซาอุดิอาระเบีย สามารถเช็กเงื่อนไขลงทะเบียนไปทำงานซาอุได้ที่นี่

 

ด้วยกรมการจัดหางานได้รับการประสานจากสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย ให้ดำเนินการจัดหาคนหางานไปทำงานกับนายจ้างบริษัท AL-SHARQ POLYSTYRENE FACTORY COMPANY LTD. ซึ่งประกอบกิจการฉนวนกันความร้อนและวัสดุห่อหุ้ม สถานที่ทำงานตั้งอยู่ที่ Abu Hadriyah Road, P.O.Box 936 - Dammam 31421 - Saudi Arabia จึงขอประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ทํางานซาอุ เงินเดือนเท่าไหร่

ตำแหน่งงาน จำนวนรับสมัคร และอัตราค่าจ้าง ทำงาน ซาอุดิอาระเบีย

 1. ช่างเชื่อม (Welder) จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 1,800 - 2,00 ริยาล หรือประมาณ 16,404 - 18,227 บาท
 2. ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม (Industrial Electrical Technicians) จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 - 3,000 ริยาล หรือประมาณ 22,783 - 27,340 บาท
 3. ผู้ควบคุมเครื่องกลึง (CNC operator) จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 -3,000 ริยาล หรือประมาณ 22,783 - 27,340 บาท


  (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 : 1 ริยาล เท่ากับ 9.1135 บาท)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร "ทํางานซาอุ 2565"

 1. เพศชาย
 2. อายุระหว่าง 20 - 45 ปีบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร
 3. จบวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ขึ้นไป ประสบการณ์การทำงานตามตำแหน่ง 3 ปีขึ้นไป
  • ช่างเชื่อม จบการศึกษาสาขาช่างเชื่อม
  • ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม จบการศึกษาสาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ผู้ควบคุมเครื่องกลึง จบการศึกษาสาขาช่างกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 

เงื่อนไขการจ้างและสวัสดิการ

 1. ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี และสามารถต่ออายุได้
 2. ชั่วโมงการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน
 3. ที่พัก นายจ้างจัดเตรียมให้ฟรี
 4. นายจ้างจ่ายค่าอาหาร 400 ริยาล/เดือน
 5. นายจ้างมีสิ่งอำนวยความสะดวก การขนส่ง ตั๋วโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปทำงานครั้งแรก
 6. การรักษาพยาบาล นายจ้างจ่ายให้ตามกฎหมายของประเทศซาอุดีอาระเบีย
 7. การลาประจำปี โดยได้รับค่าจ้าง 42 วัน ในทุก 2 ปี
 8. นายจ้างจ่ายค่าประกันสุขภาพ (ตามนโยบายของแต่ละบริษัท)

 

ใบสมัครงานซาอุดิอาระเบีย 

ใบสมัคร คลิก!

 

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัครทำงานซาอุ

 1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครตามที่กำหนด
  ทางเว็บไซต์: www.doe.go.th/overseas หรือ www.lib.doe.go.th โดยกรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่าย
  หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43) จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบรับรองประสบการณ์การทำงาน 3 ปี จำนวน 1 ฉบับ
 6. ตามตำแหน่งที่สมัคร (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 7. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 8. สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

 

โดยผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครรายใดปลอมแปลงเอกสารในการสมัคร หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนไปทำงานซาอุดิอาระเบีย

 • กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 - 23 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
 • ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  ทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่ง
  ไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่นๆ ชั้น 12 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี
  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

 

 

ข้อมูลจาก กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง