รีเซต

ปทุมธานีผวา! พบผู้ติดเชื้อโควิดพุ่ง ประกาศสั่งปิดสถานที่เสี่ยง 14 วัน

ปทุมธานีผวา! พบผู้ติดเชื้อโควิดพุ่ง ประกาศสั่งปิดสถานที่เสี่ยง 14 วัน
TNN ช่อง16
2 มีนาคม 2564 ( 02:27 )
68
ปทุมธานีผวา! พบผู้ติดเชื้อโควิดพุ่ง ประกาศสั่งปิดสถานที่เสี่ยง 14 วัน

วันนี้ (2มี.ค.64) นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดปทุมธานี ได้ลงนามในคำสั่ง เรื่องปิดสถานที่ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้แก่ โรงาน อาคาร สำนักงาน และ พื้นที่พักคนงานโดยรอบ สถานที่ประกอบการของบริษัท ปรีชาอินเตอร์ฟู้ด จำกัด และสถานที่พักซากสัตว์ ในต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เป็นเวลา 14 วันและให้ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และเจ้าของกิจการหรือสถานที่ดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่เสี่ยงดังกล่าว


ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามมีความผิดมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง  ข่าวที่เกี่ยวข้อง