รีเซต

ศาลสูงสุดจีนออกกฎแจง 'ความเสียหายทางจิตใจ' ในคดีชดเชยโดยรัฐ

ศาลสูงสุดจีนออกกฎแจง 'ความเสียหายทางจิตใจ' ในคดีชดเชยโดยรัฐ
Xinhua
25 มีนาคม 2564 ( 19:45 )
85
ศาลสูงสุดจีนออกกฎแจง 'ความเสียหายทางจิตใจ' ในคดีชดเชยโดยรัฐ

ปักกิ่ง, 25 มี.ค. (ซินหัว) -- วันพฤหัสบดี (25 มี.ค.) ศาลประชาชนสูงสุด (SPC) ของจีนออกกฎระเบียบชุดใหม่ สำหรับการกำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อชดใช้ความเสียหายที่เกิดจากการเจ็บปวดรวดร้าวทางจิตใจในการชดเชยคดีละเมิดโดยรัฐ

 

 

กฎระเบียบชุดใหม่แจกแจงการเจ็บปวดรวดร้าวทางจิตใจประเภทต่างๆ และสิ่งที่ก่อให้เกิด "ผลกระทบร้ายแรง" อันนำไปสู่การชดใช้ในระดับที่แตกต่างกัน

 

 

ศาลฯ ระบุว่าการเจ็บปวดรวดร้าวทางจิตใจที่ก่อให้เกิดกระทบร้ายแรงจะส่งผลให้เกิดความเสียหายรวมไม่เกินร้อยละ 50 ของการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคลทั้งหมด ขณะผู้ได้รับผลกระทบร้ายแรงโดยเฉพาะอาจได้รับสินไหมทดแทนเกินหลักเกณฑ์ร้อยละ 50

 

 

อย่างไรก็ดี ศาลฯ ชี้ว่ากฎระเบียบชุดใหม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงขอบเขตความเสียหายของการเจ็บปวดรวดร้าวทางจิตใจตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายเงินทดแทนของรัฐ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง