‘บิ๊กป้อม’ ถก คกก สภาพภูมิอากาศ ลดก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน ขนส่ง รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ปชช.

‘บิ๊กป้อม’ ถก คกก สภาพภูมิอากาศ ลดก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน ขนส่ง รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ปชช.
มติชน
30 กันยายน 2564 ( 11:09 )
13
‘บิ๊กป้อม’ ถก คกก สภาพภูมิอากาศ ลดก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน ขนส่ง รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ปชช.

‘บิ๊กป้อม’ ถก คกก สภาพภูมิอากาศ ลดก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน ขนส่ง รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ปชช.

 

 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

 

 

ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ รับทราบระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการปลูกและบำรุงป่าชายเลนสำหรับ องค์กรหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. 2564 และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแบ่งบันคาร์บอนเครดิตจากการปลูก บำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. 2564 รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โครงการกลไกเครดิตร่วม Joint Crediting Mechanism(JCM) ภายใต้ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ รับทราบมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (CBAM) ของสหภาพยุโรป

 

 

 

 

ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา ที่สำคัญ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1 ) เห็นชอบต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission development Strategy) 2) เห็นชอบต่อ (ร่าง) องค์ประกอบคณะผู้แทนของประเทศไทย ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 16 (CMP 16) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 3 (CMA 3) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร 3) เห็นชอบต่อ (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 4) เห็นชอบกับผลการรายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงานและขนส่ง ปี พ.ศ. 2562 และ 5) เห็นชอบต่อร่างข้อตกลงการขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง