รีเซต

เพชรบูรณ์เข้มงดขายเหล้า 9-18 เม.ย.สั่งปชช.ใส่หน้ากาก ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

เพชรบูรณ์เข้มงดขายเหล้า 9-18 เม.ย.สั่งปชช.ใส่หน้ากาก ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท
มติชน
8 เมษายน 2563 ( 21:03 )
163
เพชรบูรณ์เข้มงดขายเหล้า 9-18 เม.ย.สั่งปชช.ใส่หน้ากาก ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

เมื่อวันที่ 8 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.เพชรบูรณ์ ได้ออกคำสั่งที่ 872/2563 เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงนามเมื่อวันที่ 8 เมษายน โดยสาระสำคัญของคำสั่งฉบับนี้อ้างถึงอำนาจตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558, พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2563 ประกอบกับมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน  มีคำสั่งได้แก่ 1.ให้สถานที่จำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่ง ปิดพื้นที่จำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน  เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 18 เมษายน เวลา 24.00 น.

2.สั่งให้คุมไว้สังเกตอาการ กลุ่มบุคคล ที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดและได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยเป็นผู้สัมผัสโรคหรือพาหะที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด19 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ดังนี้ 2.1 ให้คุมไว้สังเกตอาการนะเคหะสถานที่พำนักของบุคคลนั้นและห้ามมิให้ออกจากเคหะสถานหรือที่พำนักจนกว่าจะพ้นกำหนด 14 วันนับตั้งแต่วันที่เข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2.2 ในกรณีเคหสถานหรือที่พนักมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป พักอาศัยรวมอยู่ด้วยบุคคลนั้นจะต้องคุมไว้สังเกตอาการ 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ณสถานที่หมู่บ้านตำบลอำเภอหรือจังหวัดที่รัฐจัดให้ 3. ห้ามมิให้ประชาชนออกจากที่สำนักหรือเคหะสถานโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า, 4. โทษผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษตามมาตรา 51 โดยระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือมาตรา 52 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทแห่งพ.ร.บโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ข่าวที่เกี่ยวข้อง