รีเซต

จีนขุดพบ 'เครื่องปั้นดินเผา-เตาเผา' ยุคราชวงศ์ฮั่น เก่าแก่ 2,000 ปี

จีนขุดพบ 'เครื่องปั้นดินเผา-เตาเผา' ยุคราชวงศ์ฮั่น เก่าแก่ 2,000 ปี
Xinhua
24 พฤศจิกายน 2566 ( 18:35 )
36
จีนขุดพบ 'เครื่องปั้นดินเผา-เตาเผา' ยุคราชวงศ์ฮั่น เก่าแก่ 2,000 ปี

สือเจียจวง, 24 พ.ย. (ซินหัว) -- มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน รายงานการขุดพบวัตถุดินเผา เตาเผา และเครื่องมือทำเครื่องปั้นดินเผาจำนวนมาก ซึ่งมีอายุราว 2,000 ปี จากซากเมืองโบราณ โดยถือเป็นหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับการศึกษาอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาในยุคราชวงศ์ฮั่น (202 ปีก่อนคริสต์ศักราช-ปี 220)

รายงานระบุว่าการค้นพบนี้เกิดขึ้นระหว่างการขุดสำรวจซากเมืองไป่เหรินในเมืองสิงไถ ครั้งที่ 4 ซึ่งเริ่มต้นช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีการขุดพบวัตถุโบราณมากกว่า 200 รายการ เช่น ผนังดินอัด หลุมขี้เถ้า ซากบ้าน บ่อ และเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา จากพื้นที่ราว 400 ตารางเมตรอนึ่ง ซากเมืองไป่เหรินมีสภาพค่อนข้างดี ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร โดยซากกำแพงเมืองที่ยังคงปรากฏอยู่นั้นมีเส้นรอบวงราว 8,000 เมตร ซึ่งบางส่วนสูง 6-7 เมตรการขุดสำรวจซากเมืองไป่เหริน ครั้งที่ 4 ใช้ระยะเวลาเกือบ 4 เดือน ดำเนินการโดยทีมเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน สถาบันวัตถุวัฒนธรรมและโบราณคดีแห่งเหอเป่ย และศูนย์คุ้มครองและวิจัยวัตถุวัฒนธรรมแห่งสิงไถ ส่วนการขุดสำรวจก่อนหน้านี้เกิดขึ้นในปี 2016 ปี 2018 และปี 2022หลี่เหมยเถียน ผู้อำนวยการสำนักโบราณคดีและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งนำการขุดสำรวจครั้งนี้ เผยว่าวัตถุที่ค้นพบรอบนี้ส่วนใหญ่มาจากยุคราชวงศ์ฮั่น พิสูจน์ให้เห็นว่าเมืองไป่เหรินในช่วงเวลานั้นมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นและมีความเจริญรุ่งเรืองนอกจากนั้นคณะนักโบราณคดีค้นพบวัตถุวัฒนธรรมจำนวนหนึ่งจากยุคจ้านกั๋วหรือยุครณรัฐ (475-221 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ยุคราชวงศ์ถัง (ปี 618-907) และยุคหลังจากนั้น โดยหลี่ชี้ว่าอาจช่วยสร้างความเข้าใจพัฒนาการและวิวัฒนาการของเมืองไป่เหรินในเชิงลึกและละเอียดยิ่งขึ้นหลี่กล่าวว่าเครื่องใช้ในครัวทำจากดินเผาและเตาเผาที่ขุดพบรอบนี้สะท้อนว่าพื้นที่นี้อาจเคยเป็นย่านผลิตเครื่องปั้นดินเผา โดยวัตถุจากหลายยุคสมัยในซากเมืองแห่งนี้ ทำให้รู้ว่าเมืองไป่เหรินดำรงอยู่เป็นเวลานาน ทั้งยุคจ้านกั๋วและยุคราชวงศ์ฮั่นอันเป็นช่วงเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดทั้งนี้ หลี่เสริมว่าการขุดสำรวจแต่ละครั้งมีนัยสำคัญยิ่งต่อการวิจัยและหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศเมืองจากช่วงก่อนยุคราชวงศ์ฉินจนถึงยุคราชวงศ์ฮั่นในภาคเหนือของจีน

 (แฟ้มภาพซินหัว : การขุดสำรวจซากเมืองไป่เหริน ครั้งที่ 4 ในเมืองสิงไถ มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน) (แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่โบราณคดีจากมหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน ขณะดำเนินการขุดสำรวจซากเมืองไป่เหริน ครั้งที่ 4 ในเมืองสิงไถ มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน) (แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่โบราณคดีจากมหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน แสดงโถดินเผาที่ขุดพบจากซาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง