เช็กที่นี่! โรงพยาบาลเปิดให้ฉีด "วัคซีนเข็ม 3" เข็มกระตุ้น แบบ Walk-in และลงทะเบียนจองวัคซีน

เช็กที่นี่! โรงพยาบาลเปิดให้ฉีด "วัคซีนเข็ม 3" เข็มกระตุ้น แบบ Walk-in และลงทะเบียนจองวัคซีน
Ingonn
6 ตุลาคม 2564 ( 08:18 )
17.8K
เช็กที่นี่! โรงพยาบาลเปิดให้ฉีด "วัคซีนเข็ม 3" เข็มกระตุ้น แบบ Walk-in และลงทะเบียนจองวัคซีน

หลายโรงพยาบาลเริ่ม เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนกระตุ้น หรือวัคซีนเข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับซิโนแวค ครบ 2 เข็ม ระหว่างเดือน มี.ค. - พ.ค. 64 ราว 5.5 แสนคน เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน โดยประชาชนกลุ่มดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ทั้งหน่วยบริการเดิมที่รับวัคซีน/ หน่วยบริการอื่นในจังหวัดเดิม กรณีพื้นที่ กทม. ให้ติดต่อ "ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" ส่วนต่างจังหวัดให้ศึกษาระบบการลงทะเบียนและระบบนัดหมายของจังหวัดนั้น ๆ 

 

 

อย่างไรก็ตาม เป็นการลงทะเบียนตามความสมัครใจ โดยใช้เอกสารรับรองการรับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็มได้ทั้งแบบกระดาษ หรือดิจิทัล คาดว่าจะเริ่มให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 64 เป็นต้นไป วันนี้ TrueID จึงได้รวบรวมโรงพยาบาลทั้ง โรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน ที่เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน หรือ Walk-in ฉีดวัคซีน เข็ม 3 มาฝาก

 

 

 

โรงพยาบาลเลิดสิน

 

โรงพยาบาลเลิดสิน เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม3 (Booster dose) สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ครบ 2 เข็ม จากโรงพยาบาลเลิดสิน และสถานที่ฉีดวัคซีนอื่นๆ โดยเปิดให้ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลเลิดสิน หรือโทรศัพท์จองคิวฉีดวัคซีนได้แล้วตังแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนจะได้รับ "วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)" เป็นวัคซีนเข็มที่ 3 หรือวัคซีนเข็มกระตุ้น

 

ช่องทางลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนโควิด" เข็ม 3
 

1.ลงทะเบียนได้ทาง งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 

2.ติดต่อได้ที่ 02-3539621,02-3539622 เวลา 08.00-16.00 น.

 

 

 

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ พร้อมย์ฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่ 3 (แอสตร้าเซนเนก้า) ให้กับผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็มเมื่อเดือน มี.ค.-พ.ค. 64 ที่มีจำนวนทั้งหมด 1.5 แสนคน  คาดว่าในวันที่ 13 ตค. จะแล้วเสร็จ จากนั้นจะเปิดให้ผู้ที่ฉีดซิโนแวค 2 เข็มจากที่อื่น เข้ารับการฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม เพื่อกระจายมาฉีดที่ศูนย์ฯแห่งนี้ได้ 1,000-2,000 คนต่อวัน

 

สำหรับประชาชนที่จะเข้ารับการฉีดวันนี้ ทางศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้แจ้งทาง SMS ให้ทราบแล้ว โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากทางศูนย์ฯ มีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้ว สามารถเข้ามารับบริการโดยนำหลักฐานเป็น SMS หรือหรือข้อมูลการฉีดในแอปพลิเคชันวัคซีนบางซื่อมายื่นก็พอ โดยจะไม่อนุญาตให้มีการ วอล์คอินเข้ามาเพื่อลดความแออัด ส่วนคนที่ไม่สามารถมาตรงตามวันนัดได้นั้น สามารถมาได้หลังจากวันนัด 7 วัน

 

 

 

 

โรงพยาบาลศรีธัญญา


โรงพยาบาลศรีธัญญา รับจองเพื่อฉีดวัคซีนเข็ม3(BOOSTER) โดยจองคิวทางQR Code เมื่อมีมติของศคบ.ออกแล้ว และมีหนังสือจากกระทรวงประกาศออกมา ให้ทุกท่านมารับวัคซีนที่จองตามวันนัดได้เลย หมายเหตุ ในช่วงแรกจะวัคซีนแก่ผู้ที่ได้รับวัคซีน sinovac เข็มที่2 ในช่วงเดือน พค.-มิย.2564 ก่อน หลังจากนั้นจะให้จองในรอบถัดไป

 

ลงทะเบียน https://api4-portal.queq.me/QREvent/Booking/Register/lfheJNpHsERk765ueDCxK9Vdm_ONmjl2ksDo7JhnWc9iinTjo2OnSs24xiQ-Ha-2

 

 

 

 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดฉีดวัคซีนเข็ม 3 (Booster dose) เป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)
เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค จำนวน 2 เข็ม จาก รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2564

 

คลิกที่นี่ https://qrgo.page.link/qM1CQ 

 

 

 

 

โรงพยาบาลบางนา 5

 

โรงพยาบาลบางนา 5 เปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบ Walk in สำหรับท่านที่ได้รับวัคซีนจากทางโรงพยาบาลบางนา 5 เข็มที่ 1 Sinovac + เข็มที่ 2 Sinovac สามารถเข้ารับ Booster เข็มที่ 3 AstraZeneca ได้ตั้งแต่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

 

 

 

 

ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 

ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย ศึกษาแบบสุ่มโดยปกปิดข้อมูลผู้สังเกตการณ์ เพื่อประเมินความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกัน และความปลอดภัยหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 แอสตร้าเซนเนก้า หรือไฟเซอร์แบบเต็มโดสหรือครึ่งโดส

 

คุณสมบัติ


- สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อซิโนแวคครบ 2 เข็ม โดยเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ห่างกัน 21-28 วัน
- เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อซิโนแวคเข็มที่ 2 อย่างน้อย 60 วัน
- สามารถมาพบแพทย์ตามนัดได้
- ยินดีลงนามเข้าร่วมโครงการ

 

ช่องทางการสมัคร แสกน QR Code ในโปสเตอร์นี้เพื่อลงทะเบียนได้เลยหรือคลิก https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdAaETZYg.../viewform

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES) โทร.097-278-6942

 

 

 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ


โรงพยาบาลสมุทรปราการ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือวัคซีนเข็ม 3 สำหรับผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า astrazeneca กระตุ้นเข็ม 3 สามารถกรอกข้อมูลผ่านลิงค์ที่แนบมานี้ และทาง รพ.จะส่ง sms แจ้งเตือนเพื่อนัดวัน ให้มาฉีดวัคซีนที่ รพ.สมุทรปราการ  ( เฉพาะท่านที่เคยฉีด sinovac 2 เข็ม หรือ sinopharm เท่านั้น )


https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdFQBz8som.../viewform...

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง