วัคซีนซิโนฟาร์ม "สมุทรสาคร" เปิดลงทะเบียนจองพรุ่งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วัคซีนซิโนฟาร์ม "สมุทรสาคร" เปิดลงทะเบียนจองพรุ่งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
TNN ช่อง16
15 กรกฎาคม 2564 ( 11:43 )
32
วัคซีนซิโนฟาร์ม "สมุทรสาคร" เปิดลงทะเบียนจองพรุ่งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วันนี้( 15 ก.ค.64) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร แจ้งว่า อบจ.สมุทรสาคร เปิดให้ประชาชนชาวสมุทรสาคร ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยระบบสาครรวมใจจะปิดทันทีที่มีผู้จองครบตามยำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร 

#เงื่อนไขการลงทะเบียน ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

1. ต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร (ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ของกรมการปกครอง)

2. มีสัญชาติไทย

3. อายุ 18 ปีขึ้นไป

4. ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีน covid-19 เลย

5. ต้องเป็นผู้ยังไม่มีคิวรับวัคซีนชนิดใดจากช่องทางอื่น ๆ (หากเคยลงทะเบียนไว้แล้ว หรืออยู่ระหว่างการรอคิว ต้องยกเลิกสิทธิ์เก่าก่อนจะลงทะเบียน โดยจะมีปุ่มให้กดเพื่อยืนยันการยกเลิก ในระบบสาครรวมใจระหว่างการลงทะเบียน)

#ช่องทางการลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้ โปรดเตรียมบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์ให้พร้อมเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล

1. สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ http://www.xn--42ci8ehayr8dwi.com/  (สาครรวมใจ .com)

2. สามารถลงทะเบียนได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/อบต./เทศบาลในพื้นที่

#สถานที่รับบริการ

ผู้ที่ได้ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับแจ้งนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ รพ.สมุทรสาคร (และศูนย์เครือข่าย)/รพ. กระทุ่มแบน (และศูนย์เครือข่าย)/รพ.บ้านแพ้ว (และศูนย์เครือข่าย) พร้อมวัน/เวลา

#ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เงื่อนไข

สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เงื่อนไข หรือลงทะเบียนไม่ได้ ยังสามารถรับวัคซีนหลักของรัฐบาลได้ผ่านช่องทางอื่น ๆ ตามแผนการบริหารจัดการวัคซีนระดับประเทศ เมื่อมีการเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง

#คำถามถามบ่อย

1. หากทำงานหรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร แต่ไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร จะยังไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ครับ (เป็นไปตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อ และไม่ขัดต่อข้อระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนดอำนาจและหน้าที่ของ อบจ. ไว้ครับ) .หากอยู่นอกเงื่อนไข... สามารถรอให้มีการลงทะเบียนวัคซีนจากส่วนกลางครับ

2. ในหมอพร้อมไม่มีให้กดยกเลิกสิทธิ์ครับ ต้องกดยกเลิกในระบบสาครรวมใจ ซึ่งจะมีปุ่มให้กดยกเลิกระหว่างขั้นตอนการกรอกข้อมูลครับ

3. หากได้มีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว ระบบจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติ ดังนั้นผลการกดยกเลิกสิทธิ์เก่าผ่านทางระบบสาครรวมใจ จะไม่มีผลหากท่านลงทะเบียนไม่สำเร็จครับ (ลงไม่สำเร็จ = สิทธิ์เก่าไม่ถูกยกเลิก)

4. ผู้ไม่สะดวกเดินทาง สามารถลงผ่านระบบสาครรวมใจได้ที่เว็บไซต์ http://www.xn--42ci8ehayr8dwi.com/ ได้โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (สามารถดำเนินการแทนคนในครอบครัวได้ครับ)

5. ลิงค์ระบบสาครรวมใจ จะเปิดให้เข้าได้เมื่อถึงเวลา 09.00 น. ของวันที่ 16/07/64 ครับ (ขณะนี้จะปิดไม่สามารถเข้าถึงได้ครับ)

6. วัคซีนตัวเลือกนี้ จัดซื้อโดยงบประมาณของ อบจ.สมุทรสาคร ตามอำนาจที่พึงกระทำได้ตามระเบียบ และกฎหมาย ดังนั้นจึงไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ

7. เพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียง และอาการไม่พึงประสงค์ ขอให้ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ / ผู้มีโรคประจำตัว / ผู้มีประวัติการแพ้ยา / ผู้หายป่วยจาก covid-19 หรือผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการรับวัคซีน โปรดปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ก่อนลงทะเบียน เพื่อความปลอดภัยครับ

8. เบื้องต้น เราได้จองวัคซีนไว้ประมาณ 200,000 โดสครับ โดยจะเป็นการฉีดคนละ 2 โดสครับ

9. เบื้องต้น ข้อมูลที่ต้องกรอกในระบบจะมาจากบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ครับ ดังนั้นขอให้ผู้ประสงค์จะลงทะเบียนเตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อมเพื่อลงทะเบียนครับ (บัตรประชาชนที่หมดอายุ แต่อยู่ระหว่างการขยายอายุบัตรสามารถใช้ได้ครับ)

10. ผู้ที่เคยลงทะเบียนในเว็บไซต์สาครรวมใจก่อนวันที่ 16/07/64 ต้องลงทะเบียนใหม่พร้อมกันทุกรณีครับ เนื่องจากตอนนั้นได้มีการเปิดเพื่อทดสอบระบบในช่วงสั้นๆเท่านั้น

11. การลงทะเบียนทุกช่องทางจะเป็นการลงผ่านระบบสาครรวมใจเหมือนกันครับ สำหรับผู้มีสมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ต สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้เลย ไม่จำเป็นต้องไปลงที่ช่องทางอื่นครับ เพื่อลดความแออัด และป้องกันการแพร่/รับเชื้อครับ เนื่องจากช่องทาง รพ.สต/อบต./เทศบาล ได้เปิดไว้สำหรับผู้ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ครับ

#สอบถามเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยนอกเหนือจากที่ได้ประกาศไว้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 034-411-714 ต่อ 0 (ประชาสัมพันธ์) หรือต่อ 404 (กองสาธารณสุข) ในวันและเวลาราชการและติดตามข่าวสาร ความคืบหน้าได้ที่ facebook อบจ.สมุทรสาคร (กดติดตาม หรือกด see first เพื่อให้ระบบแจ้งเตือนทันทีเมื่อเราเผยแพร่ข่าวสาร)

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง