รีเซต

จีนตั้งเป้าเมืองขาดแคลนน้ำใช้ 'น้ำรีไซเคิล' เกิน 25% ในปี 2025

จีนตั้งเป้าเมืองขาดแคลนน้ำใช้ 'น้ำรีไซเคิล' เกิน 25% ในปี 2025
Xinhua
30 ธันวาคม 2566 ( 17:38 )
31
จีนตั้งเป้าเมืองขาดแคลนน้ำใช้ 'น้ำรีไซเคิล' เกิน 25% ในปี 2025

(แฟ้มภาพซินหัว : นักวิจัยโชว์น้ำเสียจากอุตสาหกรรมและน้ำผ่านกระบวนการบำบัดรีไซเคิลแล้วที่ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีการบำบัดน้ำทางอุตสาหกรรม เทศบาลนครเทียนจินทางตอนเหนือของจีน วันที่ 22 มี.ค. 2023)

ปักกิ่ง, 30 ธ.ค. (ซินหัว) -- แนวปฏิบัติจากรัฐบาลจีนระบุว่าจีนตั้งเป้าหมายเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์จากน้ำที่ผ่านการบำบัดรีไซเคิลในกลุ่มเมืองระดับแคว้นขึ้นไป ซึ่งเผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำ ให้สูงเกินร้อยละ 25 ภายในปี 2025

รายงานระบุว่าจีนจะดำเนินงานเพิ่มขึ้นเพื่ออนุรักษ์น้ำและยกระดับประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ขณะเดียวกันจีนจะสร้างโรงงานบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ จำนวน 100 แห่ง ภายในปี 2025

ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบท และกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ร่วมออกแนวปฏิบัติข้างต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง