จีนตั้งศูนย์คุ้มครอง 'ทรัพย์สินทางปัญญา' แบบด่วนแห่งใหม่

จีนตั้งศูนย์คุ้มครอง 'ทรัพย์สินทางปัญญา' แบบด่วนแห่งใหม่
Xinhua Thai
25 สิงหาคม 2564 ( 11:35 )
5
จีนตั้งศูนย์คุ้มครอง 'ทรัพย์สินทางปัญญา' แบบด่วนแห่งใหม่

ปักกิ่ง, 25 ส.ค. (ซินหัว) -- สำนักบริหารทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีน (NIPA) เปิดเผยการจัดตั้งศูนย์บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IPR) แห่งใหม่ เพื่อให้บริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับงานคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในอำเภอเฉาเสี้ยน เมืองเหอเจ๋อ มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน

 

 

ศูนย์บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบรวดเร็วจะมุ่งให้บริการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและป่าไม้อำเภอเฉาเสี้ยนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปัจจุบันจีนมีศูนย์บริการลักษณะดังกล่าวทั่วประเทศรวม 28 แห่ง ซึ่งถูกจัดตั้งในปีนี้ 6 แห่ง

 

 

ทั้งนี้ จีนพยายามเสริมสร้างการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดสรรช่องทางคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพ และต้นทุนต่ำแก่บริษัทห้างร้านต่างๆ ในตลาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง