รีเซต

ซื้อบ้านจากกรมบังคับคดี แต่เจ้าของเดิมไม่ย้ายออกต้องทำอย่างไร?

ซื้อบ้านจากกรมบังคับคดี แต่เจ้าของเดิมไม่ย้ายออกต้องทำอย่างไร?
TNN ช่อง16
31 พฤษภาคม 2566 ( 12:08 )
86
ซื้อบ้านจากกรมบังคับคดี แต่เจ้าของเดิมไม่ย้ายออกต้องทำอย่างไร?

"ซื้อบ้านจากกรมบังคับคดี" กรมบังคับคดี แจงขั้นตอนกรณีผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด แต่เจ้าของเดิมไม่ย้ายออก ต้องทำอย่างไร?


ตามที่มีข่าวหญิงซื้อบ้านจากกรมบังคับคดี แต่เจ้าของเดิมไม่ย้ายออก จนเกิดเหตุเจ้าของเดิมยิงเสียชีวิต นั้น

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี ชี้แจงว่า กรณีที่ผู้ซื้อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี โดยได้ชำระราคาค่าซื้อทรัพย์ และได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดินแล้ว 

หากผู้ซื้อพบว่าเจ้าของเดิม และบริวารยังอาศัยอยู่ในทรัพย์ดังกล่าว 


ขอให้ศาลมีหมายบังคับคดี ขับไล่เจ้าของเดิมและบริวารออกจากทรัพย์


ผู้ซื้อสามารถร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีหมายบังคับคดี ขับไล่เจ้าของเดิมและบริวารออกจากทรัพย์ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่ แต่หากเจ้าของเดิมและบริวารยังไม่ย้ายออก ผู้ซื้อทรัพย์สามารถยื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลขอให้ออกหมายจับเจ้าของเดิมและบริวาร ซึ่งเป็นขั้นตอนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

นอกจากนี้ หากผู้ซื้อทรัพย์ประสงค์ที่จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเชิญเจ้าของเดิมมาเจรจาหาทางออกร่วมกันก็สามารถทำได้ 

ขณะเดียวกัน เจ้าของเดิมก็สามารถที่จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้ซื้อทรัพย์ได้เช่นกัน ซึ่งวิธีดังกล่าวอาจนำไปสู่การระงับข้อพิพาทด้วยความสมานฉันท์ และเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายได้โดยไม่ต้องดำเนินการบังคับคดีต่อไป

ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีหรือขั้นตอนในการบังคับคดี

สามารถสอบถามเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ ณ สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ หรือสอบถามที่สายด่วนบังคับคดี โทร 1111 ต่อ 79 หรือค้นหาข้อมูลได้จาก www.led.go.th 

 


 


ข้อมูลจาก กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ภาพจาก TNN ช่อง 16 (แฟ้มภาพประกอบข่าว)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง