รีเซต

กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เตรียมกำลังคน พร้อมรับมือฝนตกหนักภาคใต้

กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เตรียมกำลังคน พร้อมรับมือฝนตกหนักภาคใต้
มติชน
8 พฤศจิกายน 2565 ( 15:53 )
16
กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เตรียมกำลังคน พร้อมรับมือฝนตกหนักภาคใต้

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากในพื้นที่ภาคใต้ โดยสั่งการให้สำนักงานชลประทานในพื้นที่ เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และกำลังคน ตามนโยบายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) อาทิสำนักงานชลประทานที่ 14

โครงการชลประทานชุมพร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 4 เครื่อง ในพื้นที่ 3 แห่ง คือ หน้าโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 2 เครื่อง, ถนนลอกอตัน หมู่ที่ 6 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร 1 เครื่อง และบ้านวังไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร อีก 1 เครื่อง

 

สำนักงานชลประทานที่ 15
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จุดที่ 1 บ้านนางตรา ม.3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จำนวน 2 เครื่อง จุดที่ 2 แก้มลิงตลาดศุกร์ ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จำนวน 2 เครื่อง รวมหมด 4 เครื่อง

 

สำนักงานชลประทานที่ 16
โครงการชลประทานสงขลา นำเครื่องจักรกลลงพื้นที่ขุดลอกกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ณ บริเวณห้วยหนองใหญ่ ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ณ บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านหัวถิน ตำบลพังยาง อำเภอระโนด เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอระโนดสำนักงานชลประทานที่ 17

โครงการชลประทานนราธิวาส ดำเนินการติดตามการกำจัดวัชพืชท่อระบายน้ำเขายางงาม โครงการพรุบาเจาะ – ไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อลดปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำในทางน้ำชลประทาน และเตรียมความพร้อมในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส

 

ทั้งนี้กรมชลประทานได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ตามมาตรการรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี 2565 ของ กอนช.


บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง