รีเซต

มหาวิทยาลัยจีนพัฒนา “วัคซีนควบสอง” ต้านได้ทั้งโควิด-19 และไข้หวัดนก!

มหาวิทยาลัยจีนพัฒนา “วัคซีนควบสอง” ต้านได้ทั้งโควิด-19 และไข้หวัดนก!
ข่าวสด
8 มีนาคม 2565 ( 12:10 )
22
มหาวิทยาลัยจีนพัฒนา “วัคซีนควบสอง” ต้านได้ทั้งโควิด-19 และไข้หวัดนก!

มหาวิทยาลัยจีนพัฒนา “วัคซีนควบสอง” - วันที่ 8 มี.ค. ซินหัว รายงานว่า คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น ในนครเซี่ยงไฮ้ ทางตะวันออกของ ประเทศจีน เปิดเผยการพัฒนาวัคซีนตัวใหม่ที่สามารถป้องกันได้ทั้งเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อโรคโควิด-19 และเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ซึ่งประสบผลสำเร็จในขั้นตอนการทดลองกับหนู

File Photo: A medical worker prepares a dose of COVID-19 vaccine at a vaccination site in Beijing, capital of China. Researchers from Shanghai-based Fudan University presented the new vaccine in a study published recently in the Journal of Virology, saying they designed an immunogen by fusing the SARS-CoV-2 receptor-binding domain to the conserved stalk of H7N9 hemagglutinin and expressed it using a chimpanzee adenovirus vector. (Xinhua/Zhang Yuwei)

บทความที่เผยแพร่ในวารสารเจอร์นัล ออฟ ไวโรโลจี ระบุว่าเหล่านักวิจัยออกแบบอิมมูโนเจนหรือสารกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ด้วยการรวมตำแหน่งตัวรับ-ตัวยึดเกาะของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เข้ากับส่วนก้านของไกลโคโปรตีน ชนิดเฮแมกกลูตินิน ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์เอช7เอ็น9 (H7N9) โดยใช้อะดิโนไวรัสในลิงชิมแปนซีเป็นตัวนำพา

วัคซีนดังกล่าวมีชื่อว่า เอดีซี68-ซีโอวี/ฟลู (AdC68-CoV/Flu) ทำหน้าที่กระตุ้นแอนติบอดีต้านโรคโควิด-19 และแอนติบอดีต้านเชื้อไวรัสไข้หวัดนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ป้องกันทั้งการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (รวมถึงเชื้อไวรัสชนิดกลายพันธุ์) และเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช 7 เอ็น 9 ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์แรกที่มีรายงานการแพร่สู่มนุษย์ในประเทศจีน เมื่อเดือนมีนาคม 2013 และมีแนวโน้มระบาดมากที่สุดในฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิ

ทั้งนี้ ผลการศึกษาบ่งชี้ว่าวัคซีนข้างต้นอาจมีศักยภาพควบคุมการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ

File Photo: When tested on mice, the constructed vaccine, named AdC68-CoV/Flu, effectively induced both SARS-CoV-2-targeting antibodies and anti-influenza antibodies, providing protection from SARS-CoV-2 (including its emerging variants) and H7N9 infection, according to the study. H7N9 is a bird flu strain first reported to have infected humans in China in March 2013, and it is most likely to cause an epidemic in winter and spring. The results suggest the novel vaccine as a promising approach to curbing respiratory virus-causing pandemics, said the study. (AP Photo/Kin Cheung)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง