รีเซต

TGE เฮ ชนะประมูลโครงการขยะชุมชนครบวงจร เทศบาลท่าจีน

TGE เฮ ชนะประมูลโครงการขยะชุมชนครบวงจร เทศบาลท่าจีน
ทันหุ้น
25 ตุลาคม 2565 ( 13:21 )
99
TGE เฮ ชนะประมูลโครงการขยะชุมชนครบวงจร เทศบาลท่าจีน

#TGE #ทันหุ้น-บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) หรือ TGE แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า วันนี้(25 ต.ค.65) เทศบาลตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้มีการประกาศให้บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน (ท่าจีน) จำกัด หรือ TES TCN ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่ TGE ถือหุ้น 99.6% เป็นผู้ชนะการประมูล และได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ลงทุนและดำเนินการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลท่าจีน ภายใต้รูปแบบการดำเนินโครงการที่ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและบริหารจัดการเองทั้งหมด (Build Ownand Operate, BOO) โดยมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 25 ปี

 

ทั้งนี้  โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนของ TES TCN (โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนท่าจีน) คาดว่าจะมีก าลังผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ และกำลังปริมาณไฟฟ้าที่จะเสนอขาย (PPA) 8.0 เมกะวัตต์

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง