รีเซต

ประมวลภาพ ดอยคำร่วมรักษ์ช้าง ผลักดันไม้ฝาง เพื่อเกษตรไทย

ประมวลภาพ ดอยคำร่วมรักษ์ช้าง ผลักดันไม้ฝาง เพื่อเกษตรไทย
TNN ช่อง16
18 มกราคม 2565 ( 19:32 )
38
ประมวลภาพ ดอยคำร่วมรักษ์ช้าง ผลักดันไม้ฝาง เพื่อเกษตรไทย

ฝาง” หนึ่งในต้นไม้ที่สามารถเจริญเติบโตในทุกสภาพอากาศในประเทศไทย สามารถปลูกร่วมกับไม้ชนิดอื่นๆและไม่มีปัญหาในระบบนิเวศ เป็นต้นไม้ที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก ยิ่งเฉพาะประชาชนผู้ประสบปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรม เนื่องจากช้างป่าไม่กินและไม่ทำลาย สามารแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมายทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค


โดยล่าสุด บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการ “ดอยคำร่วมรักษ์ช้าง ผลักดันไม้ฝาง เพื่อเกษตรกรไทย ระหว่าง บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์ช้างรักษาป่าตะวันออก (ปม.) เพื่อนำแก่นฝางมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด ภายใต้แนวคิด สนับสนุนการแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรม 


ด้าน นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา  อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม(Social Enterprise) ที่ดำเนินงานทั้งการผลิตและจำหน่ายสินค้าอาหารแปรรูปจากผลผลิตเกษตรในชุมชน โดยมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อการบริโภค ด้วยการใช้แนวทางบริหารตามศาสตร์พระราชา ควบคู่ไปกับการมุ่งพัฒนาชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างยั่งยืน


นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านนวัตกรรมและการผลิตกล่าวว่า แก่นฝางดอยคำได้พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์โดยใช้แก่นฝางเป็นวัตถุดิบ โดยเล็งเห็นว่าแก่นฝางมีสารสำคัญ จากงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย .ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ พบว่ามีสารสำคัญ จำนวน 4 ชนิด ซึ่งสามารถต่อต้านเชื้อไวรัสรวมถึงเชื้อ SARS-CoV-2 หรือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ได้ และยังเป็นการสนับสนุนการแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรมอีกด้วย


ฝางเป็นที่รู้จักมากในวงการแพทย์แผนไทย เพราะอยู่ในตำรับยาหลายชนิด มีสรรพคุณบำรุงเลือด หัวใจ ต้านเชื้อโรค ขณะเดียวกันมีงานวิจัยชัดเจนว่าฝางน่าจะเป็นทางเลือกสำคัญสำหรับพี่น้องที่เดือดร้อนเรื่องช้าง เรามองหาต้นไม้ที่จะทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ จึงปลูกพืช 30 ชนิด มีต้นไม้ที่ช้างไม่กินหลายชนิด 


ฝางคือหนึ่งในนั้นและเติบโตได้ดี จึงหันมาศึกษาและทดลองจริงจัง นำมาแปรรูปเป็นสินค้าของชุมชน เช่น น้ำฝางบริสุทธิ์สบู่ผสมน้ำผึ้ง สบู่ผสมมะขามข้าวหอมมะลิเคลือบฝาง และชาผสมฝาง การได้ร่วมมือกับดอยคำ  วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะทำให้เป้าหมายของเราคนไทยทุกคน ก้าวไปสู่การเป็นอาหารและยาของโลกอย่างแท้จริง


ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง