รีเซต

กสพท 66 : ประกาศคะแนนสอบ TPAT1 วิชาเฉพาะแพทย์ แล้ว! เช็กเลย

กสพท 66 : ประกาศคะแนนสอบ TPAT1 วิชาเฉพาะแพทย์ แล้ว! เช็กเลย
TrueID
6 กุมภาพันธ์ 2566 ( 17:11 )
3.5K
กสพท 66 : ประกาศคะแนนสอบ TPAT1 วิชาเฉพาะแพทย์ แล้ว! เช็กเลย

ข่าววันนี้ แฮชแท็ก กสพท 66 ติดอันดับ 1 ทวิต หลัง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้ประกาศผลคะแนนสอบ TPAT1 วิชาเฉพาะแพทย์ แล้วผ่านเว็บไซต์ ทำให้น้อง ๆ เข้าไปตรวจสอบผลคะแนนอย่างล้นหลาม

 

กสพท 66

วันนี้ TrueID รวบรวมวิธีตรวจสอบผลคะแนนสอบ TPAT1 วิชาเฉพาะแพทย์ มาให้น้อง ๆ ได้ทำตามนี้เลย

 

วิธีตรวจสอบผลคะแนนสอบ TPAT1 วิชาเฉพาะแพทย์

 1. เข้าเว็บไซต์ 
 2. ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 3. .ใส่เบอร์โทรศัพท์ หรือ E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้
 4. กดปุ่ม Login

 

 

กสพท ปี 66 คณะ มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร มีที่ไหนบ้าง?

 1. คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ยอดรับ  20 คน
 2. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ยอดรับ  176 คน
 3. คณะแพทยศาสตร์ (กองทัพอากาศ) จุฬาฯ ยอดรับ  30คน
 4. คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ยอดรับ  28 คน
 5. คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ยอดรับ  65 คน 
 6. คณะแพทยศาสตร์ นเรศวร ยอดรับ  30 คน 
 7. คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ยอดรับ  94 คน 
 8. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ยอดรับ  192  คน 
 9. คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.ราชวิถี ม.รังสิต (เอกชน) ยอดรับ  40 คน 
 10. คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.เลิดสิน ม.รังสิต (เอกชน)ยอดรับ  13 คน 
 11. คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.นพรัตนราชธานี ม.รังสิต (เอกชน)ยอดรับ  13 คน 
 12. คณะแพทยศาสตร์ มศว  ยอดรับ  145 คน 
 13. คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลาฯ ยอดรับ  40 คน 
 14. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช ยอดรับ  50 คน 
 15. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รพ.ตากสิน ม.นวมินทราธิราช ยอดรับ  20 คน 
 16. คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)ยอดรับ  60 คน 
 17. คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)ยอดรับ  40 คน 
 18. คณะแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ยอดรับ  12 คน 
 19. คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพายอดรับ  32 คน 
 20. คณะแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง1 ยอดรับ  16 คน  
 21. คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม (เอกชน) ยอดรับ  15 คน 
 22. คณะแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (เอกชน) ยอดรับ  10 คน 
 23. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ยอดรับ  60 คน 
 24. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ยอดรับ  80 คน 
 25. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ยอดรับ  15 คน 
 26. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลาฯ ยอดรับ  10 คน 
 27. คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ยอดรับ  40 คน 
 28. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ยอดรับ  15 คน 
 29. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ยอดรับ  30 คน 
 30. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ยอดรับ 40 คน
 31. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ยอดรับ  10 คน 
 32. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เนชั่น (เอกชน)ยอดรับ  15 คน 
 33. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (เอกชน) ยอดรับ  15 คน 
 34. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต (เอกชน) ยอดรับ  60 คน 
 35. คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาฯ ยอดรับ  105 คน 
 36. คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์ ยอดรับ 35 คน 
 37. คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.ขอนแก่น ยอดรับ  12 คน 
 38. คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.เชียงใหม่ ยอดรับ  20 คน 
 39. คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.มหิดล ยอดรับ  35 คน 
 40. คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์  ม.มหิดล - ว.วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ยอดรับ  10 คน 
 41. คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.เทคโนโลยีมหานคร (เอกชน) ยอดรับ  10 คน 
 42. คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.มหาสารคาม ยอดรับ  10 คน 
 43. คณะสัตวแพทยศาสตร์  มทร.ตะวันออก ยอดรับ  20 คน 
 44. คณะสัตวแพทยศาสตร์  มทร.ศรีวิชัย ยอดรับ  10 คน 
 45. คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.สงขลาฯ ยอดรับ  10 คน 
 46. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (เอกชน) ยอดรับ  10 คน 
 47. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) จุฬาฯ ยอดรับ  75 คน 
 48. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) จุฬาฯ  ยอดรับ  85 คน 
 49. คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ยอดรับ  90 คน 
 50. คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ยอดรับ  75 คน 
 51. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) มศว ยอดรับ  20 คน 
 52. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) มศว ยอดรับ  20 คน 
 53. คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ยอดรับ  30 คน 
 54. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.มหาสารคาม ยอดรับ  10 คน 
 55. คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา ยอดรับ  10 คน 
 56. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.สยาม (เอกชน) ยอดรับ  20 คน 
 57. คณะเภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (เอกชน)ยอดรับ 15 คน 
 58. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.พายัพ ยอดรับ  10 คน 
 59. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.อุบลราชธานี ยอดรับ  10 คน 
 60. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) ม.สงขลานครินทร์ ยอดรับ  10 คน 
 61. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.สงขลานครินทร์ ยอดรับ  10 คน

 

ข้อมูล : การสอบ กสพท ปร 2566

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

กดเลย >> community แห่งความบันเทิง

ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง