รีเซต

วันนี้วันอะไร วันครูแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 16 มกราคม

วันนี้วันอะไร วันครูแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 16 มกราคม
TNN ช่อง16
10 มกราคม 2565 ( 17:27 )
88
วันนี้วันอะไร วันครูแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 16 มกราคม

รู้หรือไม่ วันครูแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันที่ให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอน ทำให้ทุกคนเป็นคนดีมีวิชาความรู้ ซึ่งถือเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อส่วนรวมเป็นอย่างมาก


ครู มีความสำคัญอย่างไร


ครู หมายถึง ผู้สั่งสอนหรือผู้ถ่ายทอดให้ความรู้แก่ศิษย์ ซึ่งคำว่าครูมาจากคำว่า ครุ ที่แปลว่า หนัก หมายถึง ความรับผิดชอบในการสั่งสอนของครูเป็นภาระอันใหญ่ยิ่งที่หนักหนาสาหัส ในการสั่งสอนให้ศิษย์เป็นผู้มีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคม 


นอกจากพ่อและแม่ ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณอันสูงสุด ครู ก็ทำหน้าที่คล้ายกับพ่อแม่ เป็นผู้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ ให้ความรัก ความเอาใจใส่ และความเมตตาต่อศิษย์ทุกคน


ประวัติความเป็นมาวันครู มีที่มาอย่างไร


วันครู ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2500 หลังจากได้มีการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อปี พ.ศ. 2488 โดยระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า “คุรุสภา” เป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครู ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุมจรรยาและวินัยของครู รักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัวให้ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้ และความสามัคคีของครู 


ที่มาข้อมูล : wikipedia

ที่มาภาพ : AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง