รีเซต

วิจัยใหม่หนุนใช้ 'เครื่องเอคโม' ช่วยผู้ป่วยโรคอ้วนอาการวิกฤต

วิจัยใหม่หนุนใช้ 'เครื่องเอคโม' ช่วยผู้ป่วยโรคอ้วนอาการวิกฤต
Xinhua
30 สิงหาคม 2566 ( 21:37 )
75
วิจัยใหม่หนุนใช้ 'เครื่องเอคโม' ช่วยผู้ป่วยโรคอ้วนอาการวิกฤต

ลอสแอนเจลิส, 30 ส.ค. (ซินหัว) -- ผลการศึกษาใหม่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ ระบุว่าผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วนอาจได้ประโยชน์จากการใช้เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอดหรือเอคโม (ECMO) ซึ่งเป็นระบบช่วยหายใจขั้นสูงรูปแบบหนึ่ง ขณะเข้ารักษาตัวในแผนกผู้ป่วยหนักด้วยภาวะการหายใจล้มเหลวก่อนหน้านี้การใช้เอคโมในผู้ป่วยโรคอ้วนเป็นที่กังขา เนื่องจากเชื่อว่าอาจทำให้การรักษาซับซ้อนกว่าเดิม ทว่าการค้นพบใหม่นี้ระบุว่าผู้ป่วยโรคอ้วนที่ได้ใช้เอคโม ขณะเกิดกลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน (ARDS) มีอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่า เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่เกิดกลุ่มอาการเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นโรคอ้วนและไม่ได้ใช้เอคโมรายงานระบุว่าทีมนักวิจัยทำการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังจากผู้ป่วย จำนวน 790 ราย ซึ่งเข้ารับการรักษาที่ศูนย์การแพทย์มากกว่า 20 แห่งใน 10 ประเทศ และได้ใช้เอคโมสำหรับกลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลันอันเป็นอาการบาดเจ็บที่ปอดอย่างรุนแรง โดยผู้ป่วยส่วนหนึ่งเป็นโรคอ้วน 320 รายทีมนักวิจัยพบว่าร้อยละ 24 ของผู้ป่วยโรคอ้วนเสียชีวิตในแผนกผู้ป่วยหนัก สูงกว่าสัดส่วนร้อยละ 35 ของผู้ป่วยที่ไม่เป็นโรคอ้วน โดยผู้เขียนงานวิจัยไม่ได้ควบคุมตัวแปรทั้งหมดในการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่กว่า ซึ่งรวมถึงความรุนแรงของโรค แต่ผลการศึกษาสนับสนุนแนวคิดที่ว่าโรคอ้วน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน ไม่ควรเป็นปัจจัยในการตัดสินใจใช้เอคโมเจมส์ พี. ไคลีย์ ผู้อำนวยการแผนกโรคปอด สังกัดสถาบันโรคหัวใจ ปอด และเลือดแห่งชาติสหรัฐฯ ซึ่งให้ทุนสนับสนุนการศึกษานี้ที่เผยแพร่ผ่านวารสารเอเจอาร์ซีซีเอ็ม (AJRCCM) กล่าวว่าผลการวิจัยนี้ตั้งคำถามใหม่ว่าโรคอ้วนส่งผลกระทบต่อการเจ็บป่วยขั้นวิกฤตอย่างไรเพื่อกำหนดแนวทางการรักษาที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง