รีเซต

เปิดรายละเอียด กำหนดช่องเดินรถขึ้น-ล่อง ถนนบางสายทั่วประเทศช่วงสงกรานต์

เปิดรายละเอียด กำหนดช่องเดินรถขึ้น-ล่อง ถนนบางสายทั่วประเทศช่วงสงกรานต์
TNN ช่อง16
31 มีนาคม 2564 ( 08:03 )
86
เปิดรายละเอียด กำหนดช่องเดินรถขึ้น-ล่อง ถนนบางสายทั่วประเทศช่วงสงกรานต์

วานนี้ (30มี.ค.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดช่องหรือแนวทางเดินรถขึ้นและล่องในถนนบางสาย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564


ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 (รวม 6 วัน) ซึ่งจะมีประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจร และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น 


ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย และความสะดวกในการจราจร จึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดช่องหรือแนวทางเดินรถขึ้นและล่องในถนนบางสาย เพื่อให้ เหมาะสมกับการจัดการจราจรในถนนบางสาย ในช่วงเทศกาลดังกล่าวฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 (2) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 524/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้า เจ้าพนักงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้


คลิกอ่านรายละเอียด การกำหนดช่องหรือแนวทางเดินรถขึ้นและล่องในถนนบางสาย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564
ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง