รีเซต

บอร์ด KKP ไฟเขียวปันผลอีก 1.75 บาท ขึ้น XD 26 เม.ย. จ่ายทั้งปี 66 ที่ 3.00 บาท

บอร์ด KKP ไฟเขียวปันผลอีก 1.75 บาท ขึ้น XD 26 เม.ย. จ่ายทั้งปี 66 ที่ 3.00 บาท
ทันหุ้น
22 กุมภาพันธ์ 2567 ( 12:54 )
17
บอร์ด KKP ไฟเขียวปันผลอีก 1.75 บาท ขึ้น XD 26 เม.ย. จ่ายทั้งปี 66 ที่ 3.00 บาท

#KKP #ทันหุ้น-ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด(มหาชน) หรือ KKP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายผลประกอบการทั้งปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล46.67% ของกำไรสุทธิ โดยธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงิน 1,058.42 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2566 

 

ดังนั้นธนาคารยังคงเหลือที่จะจ่ายเงินปันผลในงวดนี้อีก 1.75 บาท ซึ่งจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 26 เม.ย. 2567 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เม.ย. 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พ.ค. 2567 

 

ราคาหุ้น KKP พักเที่ยงปิดที่ 49.50 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มีมูลค่าการซื้อขาย 13.64 ล้านบาท 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง