นนทบุรี โควิดพุ่ง ติดเพิ่มอีก765 บางใหญ่พบมากสุด เร่งเพิ่มศูนย์พักคอย รับผู้ป่วยสีเขียว

นนทบุรี โควิดพุ่ง ติดเพิ่มอีก765 บางใหญ่พบมากสุด เร่งเพิ่มศูนย์พักคอย รับผู้ป่วยสีเขียว
ข่าวสด
4 สิงหาคม 2564 ( 11:05 )
12
นนทบุรี โควิดพุ่ง ติดเพิ่มอีก765 บางใหญ่พบมากสุด เร่งเพิ่มศูนย์พักคอย รับผู้ป่วยสีเขียว

 

นนทบุรี โควิดพุ่ง ติดเพิ่มอีก765 บางใหญ่พบมากสุด สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญจากครอบครัว สถานที่ทำงาน และชุมชน ท้องถิ่นเร่งเพิ่มศูนย์พักคอย รับผู้ป่วยสีเขียว

 

 

วันที่ 4 ส.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 จ.นนทบุรี สรุปผู้ป่วยยืนยัน วันที่ 3 ส.ค. 2564 พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 765 ราย สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญจากครอบครัว สถานที่ทำงาน และชุมชน โดยแบ่งเป็นเพศหญิง 414 ราย เป็นเพศชาย 351 ราย แยกเป็นชาวต่างชาติ 44 ราย สัญชาติเมียนมา 41 ราย กัมพูชา 1 ราย และลาว 1 ราย

 

 

พื้นที่ติดเชื้อสูงสุดคือ อ.บางใหญ่ 232 ราย จากจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อถือดังกล่าวซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดเท่าที่จังหวัดนนทบุรีมีรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีจึงได้สั่งการให้ สสอ.บางใหญ่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ทำการตรวจคัดกรองเชิงรุกที่พบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

 

 

ประกอบด้วย 1.ศูนย์พักคอยที่ รร.ราชวินิต นนทบุรี ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 490 เตียง โดยความร่วมมือระหว่าง เทศบาลตำบลบางใหญ่, อบต.บางใหญ่, อบต.บ้านใหม่, เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง, เทศบาลตำบลบางม่วง, เทศบาลตำบลบางเลน 2.ศูนย์พักคอย รร.ตลาดบางคูรัด จัดตั้งเป็น LQ 100 เตียง โดยเทศบาลตำบลเสาธงหิน และศูนย์ LQ โรงแรม 13 เหรียญ บางใหญ่ของเทศบาลเมืองบางแม่นาง 60 เตียง

 

 

นายสามารถ อารยรุ่งโรจน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางใหญ่ และนายปฐมการ อ่วมอ่อง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบางม่วง เปิดเผยว่า จากจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงสุดใน จ.นนทบุรี โดยเฉพาะพื้นที่ อ.บางใหญ่ ทำให้องค์กรท้องถิ่นใน อ.บางใหญ่ 8 ท้องถิ่น

 

 

ได้ร่วมมือกันการจัดตั้งศูนย์พักคอยในพื้นที่ อ.บางใหญ่ ที่ รร.ราชวินิต นนทบุรี รองรับผู้ป่วย 490 เตียง และได้วางแผนรับมือหากผู้ป่วยมีจำนวนเพิ่มและสถานการณ์ไม่ดีขึ้น โดยเตรียมศูนย์พักคอยเพิ่มที่ รร.ตลาดบางคูรัด และ โรงแรม 13 เหรียญบางใหญ่ อีกจำนวนหนึ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง