รีเซต

ตรัง เที่ยวบินตรังกระทบหนักบิน-หยุดไม่เป็นเวลา

ตรัง เที่ยวบินตรังกระทบหนักบิน-หยุดไม่เป็นเวลา
77ข่าวเด็ด
19 เมษายน 2563 ( 10:41 )
80
ตรัง เที่ยวบินตรังกระทบหนักบิน-หยุดไม่เป็นเวลา

ตรัง – เที่ยวบินตรังซึ่งเหลือเพียงวันละ 1 เที่ยวบินนับจากวันที่ 1 เมษายนเป็นต้นมา แต่ขณะนี้กระทบหนักจากคำสั่งจังหวัด ทำให้เลื่อน หรือบิน – หยุดไม่เป็นเวลา ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารบางวันต้องบินเชื่อมเส้นทางดอนเมือง – นครศรีฯ-ตรัง -ดอนเมือง ขณะที่ทางสนามบินและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็คัดกรองเข้มผู้โดยสารขาเข้าทุกคน ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดอย่างเคร่งครัด จะต้องถูกกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งเป็นไปตามมาตรการปกป้องพื้นที่จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 19 เมษายน 2563 ที่สนามบินตรัง บรรยากาศพบว่าค่อนข้างเงียบเหงา ผู้โดยสารเหลือบางตา หลังกระทบอย่างหนักจากการระบาดของเชื้อโควิด 19 ในหลายจังหวัด โดยเฉพาะภาคใต้ โดยรัฐบาลประกาศยกเลิกวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ขณะที่หลายจังหวัดมีมาตรการคุ้มเข้มจังหวัดของตนเอง โดยเฉพาะจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวในฝั่งทะเลอันดามันซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมต่อกับจังหวัดตรัง และจังหวัดตรังก็มีคำสั่งปิดเมือง ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 เมษายน 2563 โดยไม่อนุญาตให้ในออก และคนนอกพื้นที่เข้าจังหวัด หากไม่มีเหตุจำเป็นตามที่กำหนดไว้ในข้อยกเว้นคำสั่ง แต่หากเข้ามาในพื้นที่จะต้องถูกคัดกรองเข้ม และต้องเข้ากระบวนการกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน เพื่อสังเกตอาการตัวเอง ตามมาตรฐานสาธารณสุข ทั้งนี้ เพื่อปกป้องไม่ให้คนภายนอกนำเชื้อเข้ามาระบาดในพื้นที่จังหวัดตรัง

โดยพ .จ.อ.เมืองชล วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานตรัง กล่าวว่า สถานการณ์การบินของจังหวัดเริ่มมีปัญหามาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา เริ่มจากสายการบินไทยไลน์ออนแอร์ หยุดทำการบินมาตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. สายการบินแอร์เอเชีย หยุดทำการบินตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ที่ขณะนี้คงเหลือสายการบินแอร์ แต่นับจากวันที่ 1 เมษายน ลดเที่ยวบินลงเหลือเพียงวันละ 1 เที่ยวบินเท่านั้น แต่ปรากฏว่าด้วยเงื่อนไขตามคำสั่งของจังหวัดตรัง (10 -30 เม.ย.) ที่ห้ามคนภายนอกเข้าพื้นที่ในจังหวัดตรัง ทำให้สายการบินต้องงดเที่ยวบินเป็นส่วนใหญ่จนกว่าจะสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน โดยที่ผ่านมาบางวันทางสายการบินต้องเลื่อนบินผู้โดยสาร ไม่สามารถทำการบินได้ทุกวัน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร โดยนับจากวันนี้ (19 เม.ย.) จะเหลือทำการบินได้เพียง 3 วัน คือ วันที่ 19,24 และ 26 เม.ย.เพียง 3 เที่ยวบิน ที่ยังกำหนดให้บริการตามปกติ ยังไม่แจ้งยกเลิก และแต่ละเที่ยวไม่สามารถทราบจำนวนผู้โดยสารล่วงหน้า แต่น้อยมาก บางเที่ยวบินเหลือเพียง 19 คน สายการบินนกแอร์ต้องนำเครื่อง 2 ขนาดมาบินสลับ ประกอบด้วย หากบินตรงมาตรัง จะใช้เครื่องบินเล็ก คิว 400 จำนวน 86 ที่นั่ง แต่บินจริงได้ไม่กี่ที่นั่ง และบินเชื่อมเส้นทางดอนเมือง-นครศรีฯ-ตรัง-ดอนเมือง จะเปลี่ยนใช้เครื่องใหญ่ขึ้นเป็นโบอิ้ง 737 ส่วนแนวโน้มหลังวันที่ 30 เมษายน สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า ทางสนามบินและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และฝ่ายปกครอง ต้องเพิ่มมาตรการเข้มตามคำสั่งจังหวัด ทั้งการสอบสวน ทำบันทึกประวัติการเดินทางของทุกคน การตรวจคัดกรองวัดไข้ เพื่อประเมินความเสี่ยงรายบุคคล และทุกคนจะต้องเข้ากระบวนการกักตัวเอง โดยทางเจ้าหน้าที่จะทำหนังสือให้ไปรายงานตัวที่อำเภอตนเอง และแยกกักตัวเองที่บ้าน หรือสถานที่กักกันกลางของแต่ละอำเภอ และมีเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบวัดไข้ทุกวัน จากนั้นต้องเข้าไปนั่งรอประจำที่รับรองผู้โดยสารหรือญาติภายในอาคาร โดยถูกกันพื้นที่แยกส่วนให้ผู้โดยสารขาเข้านั่งประจำแถวอำเภอตัวเอง เพื่อแยกเป็นรายอำเภอ ฟังคำแนะนำแนวทางปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ก่อนแยกย้ายไปขึ้นรถ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจัดระเบียบการนั่งรถไม่ให้ปะปนกับบุคคลอื่นที่มารับ เพื่อไปรายงานตัวที่อำเภอของตนเอง และเข้ากระบวนการกักตัวเองที่บ้านหรือสถานที่กลางต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง