นบข.ไฟเขียวเพิ่มวงเงินประกันรายได้ข้าวอีกกว่า 2.8 หมื่นล้าน

นบข.ไฟเขียวเพิ่มวงเงินประกันรายได้ข้าวอีกกว่า 2.8 หมื่นล้าน
มติชน
30 พฤศจิกายน 2563 ( 17:11 )
43
นบข.ไฟเขียวเพิ่มวงเงินประกันรายได้ข้าวอีกกว่า 2.8 หมื่นล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ(นบข.)ครั้งที่ 5/2563 ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมตรีเป็นประธาน วันที่ 30 พฤศจิกายน ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/2564 รอบที่ 1 เพิ่มอีก 28,711.29 ล้านบาท จาก 18,096.06 ล้านบาท เป็น 46,807.35 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอ แบ่งเป็น


1. เพิ่มค่าดำเนินการชดเชยส่วนต่างอีก 28,078.44 ล้านบาท

 

2. เพิ่มเงินชดเชยต้นทุนเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส )อีก 631.76 ล้านบาท

 

3. เพิ่มค่าบริหารจัดการของ ธกส อีก 1.09 ล้านบาท

 

พร้อมกันนี้ นายกฯสั่งการ


1.มอบให้กระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบในการจ่ายเงินให้เป็นไปตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ อย่าให้มีการทุจริต

 

2. มอบกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบการรับมอบเงินส่วนต่างของเกษตรกรให้เป็นไปตามสิทธิที่ได้ ไม่ให้มีการทุจริต

 

3. ขอให้ฝ่ายเลขาฯรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ข้าวในการประชุมครั้งหน้า และขอให้รายงานต่อไปทุกๆ 3 เดือน

 

4. มอบกระทรวงเกษตรฯ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เกินกว่าสองปีจะทำให้เมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ ทำให้มีข้าวเมล็ดแดงปนมากับข้าวหอมมะลิมาก และหาทางแก้ไขปัญหาการที่ชาวนานำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก่าและเสื่อมสภาพไปปลูก

 

5. มอบหมายปลัดกระทรวงเกษตรฯดูแลตัวเลขการประมาณการผลผลิตของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่คาดเคลื่อนทุกปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง