คนไทยอยากเที่ยว 'เชียงใหม่' ส่งท้ายปีที่สุด 'กรุงเทพฯ-ชลบุรี-น่าน-เชียงราย' ท็อป 5

คนไทยอยากเที่ยว 'เชียงใหม่' ส่งท้ายปีที่สุด 'กรุงเทพฯ-ชลบุรี-น่าน-เชียงราย' ท็อป 5
มติชน
13 ธันวาคม 2563 ( 15:54 )
26
คนไทยอยากเที่ยว 'เชียงใหม่' ส่งท้ายปีที่สุด 'กรุงเทพฯ-ชลบุรี-น่าน-เชียงราย' ท็อป 5

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม สวนดุสิตโพล ได้เผยแพร่โพลล์ ในหัวข้อ คนไทยกับการท่องเที่ยวส่งท้ายปี 2020 โดย ระบุว่า ปีใหม่นี้ คนไทยตั้งใจจะเดินทางไปเที่ยวที่ใด อันดับ 1 จ.เชียงใหม่ 31.67% อันดับ 2 กรุงเทพฯ 22.77% อันดับ 3 จ.ชลบุรี 20.42% อันดับ 4 จ.น่าน 12.83% และ อันดับ 5 จ.เชียงราย 12.31%

ด้าน พฤติกรรมการท่องเที่ยว อันดับ 1 เที่ยวอย่างระมัดระวังตัวมากขึ้น 83.56% อันดับ 2 ไม่ไปเที่ยวในที่พลุกพล่าน 68.13% และ อันดับ 3 เลือกสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้น 66.8%

 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 10,001-20,000 บาท 26.17% 5,000 – 10,000 บาท 23.72% 20,001-30,000 บาท 18.81% มากกว่า 30,000 บาท 17.23% และ ต่ำกว่า 5,000 บาท 14.07%

สิ่งที่อยากให้รัฐบาลส่งเสริม 1.มีมาตรการป้องกันโควิด 19 เพื่อเที่ยวอย่างปลอดภัย 76.40% มีมาตรการเฝ้าระวังอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว 56.33% และ ช่วยเหลือค่าเดินทางท่องเที่ยว เช่น ที่พัก ค่าเครื่องบิน 50.75%

 

และ สิ่งที่จะกระทบกับการวางแผนการท่องเที่ยว 1.โควิด 19 ที่ 92.71% อันดับ 2 เศรษฐกิจ 56.74% และ สถานะทางการเงิน 47.49%

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง