เลย ประกาศปิด พระธาตุศรีสองรัก

เลย ประกาศปิด พระธาตุศรีสองรัก
77ข่าวเด็ด
24 เมษายน 2563 ( 10:17 )
13
เลย ประกาศปิด พระธาตุศรีสองรัก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่จังหวัดเลย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 9/2563 มีประกาศปิดสถานที่ตั้งพระธาตุศรีสองรักทั้งหมด เป็นเวลา 7วัน ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2563 และห้ามบุคคลเข้าออกยกเว้นคณะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีกรรมเท่านั้นและให้งดการจัดงานประเพณีนมัสการพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย

ที่ทำการปกครองอำเภองาน สำนักงานอำเภอโทร 042891266

ข่าวที่เกี่ยวข้อง