รีเซต

ถกผลตอบแทน “แหลมฉบังเฟส3” คืบ GPC จ่ายเพิ่มกว่า 100%

ถกผลตอบแทน “แหลมฉบังเฟส3”  คืบ GPC จ่ายเพิ่มกว่า 100%
TNN ช่อง16
21 กรกฎาคม 2563 ( 11:52 )
50
ถกผลตอบแทน “แหลมฉบังเฟส3”  คืบ GPC จ่ายเพิ่มกว่า 100%

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึง ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ระยะที่ 3 (ท่าเทียบเรือ F) โดยคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ได้เจรจาต่อรองผลประโยชน์ตอบแทนรัฐเพื่อให้ใกล้เคียงตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติจำนวน 32,000 ล้านบาท ซึ่งการเจรจาผลประโยชน์ตอบแทนยังไม่ถึงตามที่รัฐคาดหวัง ดังนั้น คณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงได้ดำเนินการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และให้ กทท. ร่วมกับ สกพอ. ตรวจสอบข้อเท็จจริง และนำเสนอผลการเจรจาต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ต่อไป

สำหรับการเจรจาต่อรองกับกลุ่มกิจการร่วมค้า GPC ซึ่งประกอบด้วย บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ในกลุ่ม บมจ.ปตท (PTT) บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) บริษัท ไชน่า ฮาร์เบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในการร่วมลงทุนกับ กทท. เพื่อพัฒนา ทลฉ. ระยะที่ 3 ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี  นั้น เพื่อมุ่งให้ได้ผลประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐกำหนดตามที่ ครม. อนุมัติให้มากที่สุด โดยอนุมัติไว้ที่จำนวน 32,225 ล้านบาท กลุ่ม GPC ได้เพิ่มผลประโยชน์ตอบแทนมากกว่าเดิมเกินกว่า 100% ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงได้ดำเนินการตามประกาศ (สกพอ.) เรื่อง การประกาศเชิญชวน วิธีการประกาศเชิญชวนด้วยวิธีการคัดเลือก หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน รายละเอียดของเอกสารการคัดเลือก และข้อกำหนดมาตรฐานของร่างสัญญาร่วมลงทุน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ สกพอ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ข้อ 18 วรรค 2 กำหนดให้ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งหากการเจรจาแล้วผลประโยชน์ตอบแทนของภาครัฐที่จะได้รับ ไม่ถึงตามที่รัฐคาดหมายซึ่งระบุไว้ในหลักการของโครงการฯ    ให้หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของโครงการ คือ กทท. นำเสนอผลการเจรจาของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ต่อ สกพอ. และให้ กทท. ร่วมกับ สกพอ. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดทำความเห็น เพื่อใช้ประกอบการนำเสนอผลการเจรจาต่อ สกพอ. ต่อไป

ทั้งนี้ กทท. และ สกพอ. ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงในด้านผลประโยชน์ตอบแทนที่กลุ่ม GPC เสนอ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับต้นทุนที่ กทท. ได้ลงทุนที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งต้องดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อจัดทำความเห็นนำเสนอผลการเจรจาต่อ กพอ. พิจารณาต่อไป


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINEข่าวที่เกี่ยวข้อง