รีเซต

ตำรวจทางหลวงระนอง จัดกิจกรรมจิตอาสา  อำนวยความสะดวกประชาชนช่วงวันหยุดยาว

ตำรวจทางหลวงระนอง จัดกิจกรรมจิตอาสา  อำนวยความสะดวกประชาชนช่วงวันหยุดยาว
77ข่าวเด็ด
26 กรกฎาคม 2563 ( 06:37 )
241
ตำรวจทางหลวงระนอง จัดกิจกรรมจิตอาสา  อำนวยความสะดวกประชาชนช่วงวันหยุดยาว

ตำรวจทางหลวงระนอง จัดกิจกรรมจิตอาสา  อำนวยความสะดวกประชาชนช่วงวันหยุดยาว

ระนอง-ด.ต.อนุมาทย์ ปัตเมฆ หน .หน่วยบริการตำรวจทางหลวง จ.ระนอง  กล่าวว่าตำรวจทางหลวงจ.ระนองได้ดำเนินการจัดทำโครงการ  จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”จังหวัด ระนองขึ้น พร้อมด้วย ข้าราชการ ตำรวจ ทางหลวง หน่วยบริการ ตำรวจทางหลวง “บางริ้น” ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง

ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาฯ อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ช่วงเทศกาลหยุดยาววัน ที่ 27 กรกฎาคม 2563  และ  28 ก.ค. 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 ซึ่งได้แบ่งกำลังจิตอาสา พร้อม ตามจุดที่มีการจราจร หนาแน่นและจุดเสี่ยงในพื้นที่ จ.ระนอง  ตลอดเส้นทาง

บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยและลดการศูนย์เสีย ที่อาจเกิดขึ้น โดยให้บริการพี่น้องประชาชน อำนวยความสะดวก ทั้งในเรื่องการเดินทาง หรือยานพาหนะมีปัญหา ก็สามารถช่วยเหลือในขั้นต้นได้อย่างทันท่วงที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง