รีเซต

สหรัฐฯ พบความเหลื่อมล้ำในการฉีด 'วัคซีนไข้หวัดใหญ่'

สหรัฐฯ พบความเหลื่อมล้ำในการฉีด 'วัคซีนไข้หวัดใหญ่'
Xinhua
19 ตุลาคม 2565 ( 17:21 )
44
สหรัฐฯ พบความเหลื่อมล้ำในการฉีด 'วัคซีนไข้หวัดใหญ่'

ลอสแอนเจลิส, 19 ต.ค. (ซินหัว) -- รายงานชิ้นใหม่ที่เผยแพร่โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ เมื่อวันอังคาร (18 ต.ค.) เปิดเผยว่าผู้ใหญ่ผิวดำ เชื้อสายฮิสแปนิก และอเมริกันอินเดียนหรือชนพื้นเมืองอลาสกาในสหรัฐฯ มีแนวโน้มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สูงกว่า และรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่น้อยกว่า เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆรายงานดังกล่าวพิจารณาอัตราการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาลระหว่างปี 2009-2022 และอัตราความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ระหว่างปี 2010-2022 ตามเชื้อชาติและชาติพันธุ์ โดยพบว่าอัตราความครอบคลุมของวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มผู้ใหญ่ผิวดำ เชื้อสายฮิสแปนิก และอเมริกันอินเดียนหรือชนพื้นเมืองอลาสกา อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2010อัตราความครอบคลุมของวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ระหว่างฤดูการระบาดปี 2021-2022 ในกลุ่มผู้ใหญ่ผิวขาวและเชื้อสายเอเชียอยู่ที่ร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ผิวดำที่ร้อยละ 42 ผู้ใหญ่เชื้อสายฮิสแปนิกที่ร้อยละ 38 และผู้ใหญ่อเมริกันอินเดียนหรือชนพื้นเมืองอลาสกาที่ร้อยละ 41ขณะเดียวกันผู้ใหญ่ผิวดำ เชื้อสายฮิสแปนิก และอเมริกันอินเดียนหรือชนพื้นเมืองอลาสกา เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ในอัตราที่สูงกว่าผู้ใหญ่ผิวขาว ระหว่างฤดูการระบาดส่วนใหญ่ระหว่างปี 2009-2022นอกจากนั้นอัตราการรักษาในโรงพยาบาลในกลุ่มผู้ใหญ่ผิวดำยังสูงกว่าถึงเกือบร้อยละ 80 กลุ่มผู้ใหญ่อเมริกันอินเดียนหรือชนพื้นเมืองอลาสกาสูงกว่าร้อยละ 30 และกลุ่มผู้ใหญ่เชื้อสายฮิสแปนิกสูงกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ใหญ่ผิวขาวศูนย์ฯ ระบุว่าความเหลื่อมล้ำด้านโรคไข้หวัดใหญ่ที่รุนแรงเกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งรวมถึงการไม่สามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพและประกัน การขาดโอกาสฉีดวัคซีน และข้อมูลผิดๆ ตลอดจนความไม่ไว้วางใจที่ส่งผลให้ระดับความเชื่อมั่นในวัคซีนลดลง นอกจากนั้นการเหยียดเชื้อชาติและอคติยังส่งผลให้ความเหลื่อมล้ำนี้เลวร้ายลงอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง