รีเซต

หนิงเซี่ยบำบัด 'ดินสึกกร่อน' รวม 861 ตร.กม. ในปี 2020

หนิงเซี่ยบำบัด 'ดินสึกกร่อน' รวม 861 ตร.กม. ในปี 2020
Xinhua
5 กุมภาพันธ์ 2564 ( 15:36 )
63
หนิงเซี่ยบำบัด 'ดินสึกกร่อน' รวม 861 ตร.กม. ในปี 2020

อิ๋นชวน, 5 ก.พ. (ซินหัว) -- ทางการเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ดำเนินงานบำบัดดินสึกกร่อนในปี 2020 คิดเป็นพื้นที่รวม 861 ตารางกิโลเมตร

 

ทางการหนิงเซี่ยสามารถบำบัดดินสึกกร่อน 4,400 ตารางกิโลเมตร ระหว่างการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (ปี 2016-2020) สืบเนื่องจากมาตรการหลากหลายที่มุ่งบำบัดการสึกกร่อนของดินในภูเขา แหล่งน้ำ ป่าไม้ เขตเพาะปลูก พื้นที่รกร้าง และพื้นที่ดินทราย

 

ไป๋เย่าหัว หัวหน้าสำนักทรัพยากรน้ำหนิงเซี่ย กล่าวว่าปริมาณดินสึกกร่อนที่ไม่ผ่านการบำบัดในหนิงเซี่ยยังคงครองสัดส่วนราว 1 ใน 4 ของผืนดินทั้งหมดในภูมิภาค ทว่าทางการท้องถิ่นจะเดินหน้าบำบัดดินต่อไปและป้องกันการสึกกร่อนเพิ่มเติม

 

ทั้งนี้ หนิงเซี่ยวางแผนบำบัดดินสึกกร่อนในปี 2021 อีก 800 ตารางกิโลเมตร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง