รีเซต

แก้รถติด! ทอ.-คมนาคม ใช้ UAV บินสำรวจการจราจรช่วงหยุดยาวแบบเรียลไทม์

แก้รถติด! ทอ.-คมนาคม ใช้ UAV บินสำรวจการจราจรช่วงหยุดยาวแบบเรียลไทม์
ข่าวสด
2 กรกฎาคม 2563 ( 13:48 )
136
แก้รถติด! ทอ.-คมนาคม ใช้ UAV บินสำรวจการจราจรช่วงหยุดยาวแบบเรียลไทม์

 

แก้รถติด! ทอ.ประสานกระทรวงคมนาคม ใช้อากาศยานไร้คนขับ UAV บินสำรวจสภาพการจราจรช่วงหยุดยาว รายงานผลแบบเรียลไทม์ อำนวยความสะดวกปชช.

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ (บก.ทอ.) พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า ในห้วงวันหยุดต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 4-7 ก.ค. ที่จะถึงนี้ กองทัพอากาศร่วมกับกระทรวงคมนาคม และตำรวจทางหลวง ปฏิบัติภารกิจอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในการเดินทาง ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด

พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์ กล่าวต่อว่า กองทัพอากาศสนับสนุนอากาศยานไร้คนขับ (UAV) แบบ AEROSTAR และ MINI UAV ทั้งแบบ VTOL และ QUAD Rotor บินสำรวจสภาพการจราจรบนเส้นทางคมนาคมสายหลัก ที่มีสถิติการใช้รถใช้ถนนหนาแน่น โดยวางแผนปฏิบัติการบินสำรวจในเส้นทางขาออก วันที่ 3 ก.ค. บริเวณถนนเอเชีย ถนนมิตรภาพ และทางต่างระดับบางปะอิน ส่วนการบินสำรวจในเส้นทางขาเข้า จะบินวันที่ 7 ก.ค. บริเวณถนนเอเชีย ถนนมิตรภาพ และทางต่างระดับสระบุรี

สำหรับอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ของกองทัพอากาศ มีขีดความสามารถในการบินถ่ายภาพ พร้อมถ่ายทอดสัญญาณภาพมายังภาคพื้นแบบ Real Time ภารกิจในครั้งนี้จะเชื่อมโยงข้อมูลกับกองอำนวยการร่วม ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์บริหารจราจรและอุบัติเหตุ กรมทางหลวง

โดยจะบินสำรวจสภาพการจราจรในเส้นทางที่กำหนด เพื่อให้หน่วยเกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้บริหารจัดการจราจรในภาพรวม อีกทั้งยังสามารถบินถ่ายภาพและระบุพิกัดอุบัติเหตุบนถนน เพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้รับผิดชอบสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที

โดยการสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้ กองทัพอากาศปฏิบัติการโดยใช้แนวทางการปฏิบัติที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operation) เพื่อสนับสนุนและบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ให้สามารถปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันได้แก่ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงทรัพยากรบุคคล

นอกจากนี้ ยังเป็นการนำทรัพยากรของกองทัพอากาศที่มี มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย และจะขยายการใช้ประโยชน์ไปในกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การสนับสนุนอากาศยาน ภาพถ่ายทางอากาศ หรือภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาและติดตามความก้าวหน้าโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศที่สำคัญ

ตามบันทึกความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศและกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีการลงนามร่วมกัน เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่ผ่านมา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ระหว่าง พ.ศ.2563-2565 หากประสบผลสำเร็จจะพิจารณาขยายความร่วมมือในมิติอื่นๆ ต่อไป

“กองทัพอากาศพร้อมใช้ศักยภาพ คน ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยี ในการสนับสนุนงานรัฐบาล และช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายของ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ” โฆษกกองทัพอากาศ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง