รีเซต

เกษตรเลี้ยงปลา-กุ้ง จ.ปราจีนบุรี ขาดน้ำจืดอย่างหนักจากปัญหาภัยแล้ง

เกษตรเลี้ยงปลา-กุ้ง จ.ปราจีนบุรี ขาดน้ำจืดอย่างหนักจากปัญหาภัยแล้ง
77ข่าวเด็ด
25 เมษายน 2563 ( 00:21 )
144
เกษตรเลี้ยงปลา-กุ้ง จ.ปราจีนบุรี ขาดน้ำจืดอย่างหนักจากปัญหาภัยแล้ง

ปราจีนบุรี – เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาและกุ้ง จังหวัดปราจีนบุรี ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำจืดอย่างหนัก เร่งหารือแก้ปัญหาร่วมกัน

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี นายสุเทพ กิจกล้า เกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง ที่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้งกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจืด โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตตำบลบางยาง ตำบลบางแตน อ.บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี และตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่าง 2 จังหวัด ที่จะต้องมีการหารือร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี ที่ส่วนใหญ่อาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดา ปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่เพียงร้อยละ 35 ที่ต้องใช้สำหรับผลักดันน้ำเค็ม การผลิตน้ำประปา และการเกษตร

 

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการหารือเปิดประตูระบายน้ำคลองหอทอง เพื่อรับน้ำเข้าสู่พื้นที่ตำบลบางยาง ตำบลบางขาม ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดจังหวัดปราจีนบุรี และตำบลบางกระเจ็ด ตำบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ข้อสรุปร่วมกันดังนี้ โดยมอบผู้แทนกลุ่มเกษตรกรด้านประมง (กุ้ง ปลา) แต่ละตำบล จัดทำข้อมูลโดยละเอียดในพื้นที่ตน จำนวนพื้นที่ เกษตรกรกี่ราย ความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เท่าไหร่ จุดในการรับน้ำ ส่งข้อมูลให้นายอำเภอบ้านสร้าง รวบรวมข้อมูลส่งให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง และขอให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปลา หารือกับกลุ่มเกษตรกรทำนาเพื่อทำข้อตกลงการใช้น้ำร่วมกัน

และมอบผู้แทนผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา จัดทำข้อมูลการจัดสรรน้ำที่สามารถปล่อยให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง โดยเฉพาะปริมาณน้ำต้นทุน ปริมาณน้ำที่ปล่อยได้ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี และผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง นำข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับ นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม จะมีการขอให้ผู้จัดทำข้อมูลแต่ละส่วนเร่งดำเนินการจัดทำข้อมูลโดยเร็วที่สุด เพื่อจะได้นำข้อมูลมาใช้สำหรับการวางแผนบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรทุกฝ่าย ทั้งนี้ หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง และผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ได้ลงพื้นที่สำรวจประตูระบายคลองหอทอง เพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่ประกอบการรายงานต่อไป

————————–
ข่าว-ภาพโดย/วัฒนา พวงสมบัติ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง