โค้งสุดท้าย!หุ้นปันผลเดือนพฤษภาคม 64

โค้งสุดท้าย!หุ้นปันผลเดือนพฤษภาคม 64
TeaC
13 พฤษภาคม 2564 ( 12:12 )
108
โค้งสุดท้าย!หุ้นปันผลเดือนพฤษภาคม 64

 

ข่าววันนี้ เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนงบปี 2563 โดยในช่วงกลาง-ปลายเดือนพฤษภาคม 2564 มีบจ.และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้ง ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ถือหน่วยลงทุน 

 


เครื่องหมาย XD คือ Exclude dividend  หมายถึง ถ้านักลงทุนซื้อหุ้นวันขึ้น XD จะไม่ได้สิทธิได้เงินปันผล หรืออดได้รับเงินปันผลที่บจ.ประกาศจ่ายในงวดนั้น 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง