รีเซต

SIRI กำไรปี 66 ที่ 6,060.39 ลบ. โต 41.6% จ่ายปันผลอีก 0.10 บาท

SIRI กำไรปี 66 ที่ 6,060.39 ลบ. โต 41.6% จ่ายปันผลอีก 0.10 บาท
ทันหุ้น
28 กุมภาพันธ์ 2567 ( 10:02 )
39
SIRI กำไรปี 66 ที่ 6,060.39 ลบ. โต 41.6% จ่ายปันผลอีก 0.10 บาท

#SIRI #ทันหุ้น-บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2566 มีกำไร 6,060.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.6% เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีกำไร 4,279.89 ล้านบาท ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิปีนี้อยู่ที่ 15.5%ของรายได้รวม ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 12.2% โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของผลการดำเนินงานในธุรกิจหลัก การบันทึกกำไรจากการขายกิจการโรงเรียนสาธิตพัฒนาและกำไรจากการขายที่ดิน ประกอบกับการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร และค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

 

ในปี 2566 บริษัทมีรายรับรวมทั้งสิ้น 39,082 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.7% จาก 34,983 ล้านบาทในปี 2565 ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ในเกือบทุกหน่วยธุรกิจ ยกเว้นรายได้จากโครงการเพื่อเช่าและรายได้ค่าบริการอื่น นอกจากนี้บริษัทมีการบันทึกกำไรจากการขายทรัพย์สินและการขายที่ดินในปีนี้รวมจำนวน 1,190 ล้านบาท 

 

ในปี 2566 มีรายได้จากการขายโครงการจำนวน 32,829 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.9% จากปีก่อน จากการเติบโตของราไยด้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวและโครงการคอนโดมิเนียมส่วนรายได้ค่าบริการธุรกิจในปี 2566 มีจำนวน 2,413 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.8% สาเหตุหลักมาจากรายรับจากการบริหารโครงการร่วมทุนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ประกอบกับได้รับค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับบริหารโครงการร่วมทุนกับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในส่วนของรายได้จากกิจการโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้าของมีจำนวน 869 ล้านบาท เติบโต 190.7% ปัจจัยหลักมาจากการเข้าลงทุนในโรงแรม SIXTY SoHo ประเทศสหรัฐ ใน ก.พ. 2566 สำหรับรายได้ค่าบริหารโรงแรมเพิ่มขึ้น 4.7% มาอยู่ที่ 574 ล้านบาท 

 

**ปันผลอีก 0.10 บาท

 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ดังนั้นจึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 18 มี.ค. 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พ.ค. 2567

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง