รีเซต

เปิดขึ้นทะเบียน แรงงานข้ามชาติ ครั้งใหญ่ นักสิทธิห่วงเรื่องแรงงานเด็ก

เปิดขึ้นทะเบียน แรงงานข้ามชาติ ครั้งใหญ่ นักสิทธิห่วงเรื่องแรงงานเด็ก
ข่าวสด
1 มกราคม 2564 ( 13:52 )
73
เปิดขึ้นทะเบียน แรงงานข้ามชาติ ครั้งใหญ่ นักสิทธิห่วงเรื่องแรงงานเด็ก

เปิดขึ้นทะเบียน แรงงานข้ามชาติ ครั้งใหญ่ นักสิทธิห่วงเรื่องแรงงานเด็ก ติงระยะเวลาเพียง 1 เดือน แนะต้องกำจัดขบวนการนายหน้าเรียกรับผลประโยชน์

 

วันที่ 1 ม.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มติคณะรัฐมนตรี 29 ธันวาคม 2563 ผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

 

กลุ่มเป้าหมายเป็นแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในราชอาณาจักร 3 สัญชาติ ทั้งแรงงานที่การอนุญาตให้อยู่สิ้นสุดลงและแรงงานที่ไม่ได้ทำงานหรือหลบหนีเข้าเมือง รวมทั้งผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานที่อายุไม่เกิน 18 ปีด้วย

 

 

โดยให้แจ้งชื่อแรงงานตามที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานกำหนด ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 จากนั้นให้เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 และโรคต้องห้ามตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564

 

แล้วจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ตามที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกำหนด ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 จากนั้นจึงให้นายจ้างที่ประสงค์รับเข้าทำงานยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานกำหนด ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564

 

การดำเนินการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถดำเนินการเฝ้าระวัง ติดตาม ควบคุม และป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ตามสิทธิที่พึงได้รับ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจเอกชน ที่มีความต้องการใช้แรงงานอย่างต่อเนื่อง

 

นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม กล่าวว่า เป็นการดีที่รัฐบาลให้ขึ้นแรงงานข้ามชาติอย่างถูกต้องเป็นระบบทุกคน แต่ยังมีความกังวลถึงระยะเวลาที่ให้ดำเนินการแจ้งเพียง 1 เดือน จาก 15 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากมีแรงงานข้ามชาติอยู่ในประเทศไทยนับล้านคน ทั้งค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนต้องไม่มาก มีความรวดเร็วและสะดวกในการแจ้งและขึ้นทะเบียน ตลอดจนต้องไม่มีนายหน้าหรือขบวนการเรียกรับผลประโยชน์จากการขึ้นทะเบียน

 

นายสุรพงษ์ กล่าวต่อว่า สิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดคือ รัฐบาลยังมีนโยบายให้ใช้แรงงานเด็กอยู่ เนื่องจากยังอนุญาตให้เด็กที่เป็นบุตรแรงงานข้ามชาติที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ สามารถขออนุญาตทำงานได้ ตามที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานกำหนด ซึ่งเท่ากับการให้มีการใช้แรงงานเด็กข้ามชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง