สีจิ้นผิงชวน G20 ตั้ง 'กำแพงกันภัย' รับมือโควิด-19 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

สีจิ้นผิงชวน G20 ตั้ง 'กำแพงกันภัย' รับมือโควิด-19 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
Xinhua Thai
22 พฤศจิกายน 2563 ( 11:37 )
41
สีจิ้นผิงชวน G20 ตั้ง 'กำแพงกันภัย' รับมือโควิด-19 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

(แฟ้มภาพซินหัว : ตลาดกลางคืนในนครเฉิงตู มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 4 มิ.ย. 2020)

 

ปักกิ่ง, 22 พ.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันเสาร์ (21 พ.ย.) สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีนได้ยื่นชุดข้อเสนอแก่กลุ่มจี20 (G20) ที่มีจุดมุ่งหมายรักษาเสถียรภาพและฟื้นฟูการเติบโตทางเศรษฐกิจ พร้อมเดินหน้าควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) อย่างต่อเนื่อง

 

สีจิ้นผิงกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดจี20 ริยาดห์ (G20 Riyadh) ผ่านระบบวิดีโอลิงก์ในปักกิ่ง โดยพูดถึงความจำเป็นในการสร้างกำแพงกันภัย (firewall) ระดับโลกเพื่อต่อต้านโรคโควิด-19"เราต้องเริ่มจากการควบคุมโรคนี้ให้อยู่แต่ในประเทศของตน แล้วจึงเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือ" สีจิ้นผิงกล่าวและเสริมว่ากลุ่มจี20 ควรเร่งดำเนินการและสนับสนุนองค์การอนามัยโลก (WHO) ในการระดมกำลัง การรวบรวมทรัพยากร และการกระจายวัคซีนอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพสีจิ้นผิงยังย้ำว่าสิ่งสำคัญคือความมุมานะเพื่อให้เศรษฐกิจโลกขับเคลื่อนได้อย่างราบรื่น โดยชี้ว่า "เราจำเป็นต้องลดภาษีและอุปสรรคต่างๆ พร้อมส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้าสำหรับเวชภัณฑ์สำคัญ เราจำเป็นต้องประสานนโยบายและมาตรฐานให้สอดคล้องกันมากขึ้นและสร้าง 'ทางด่วน' เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายบุคลากรอย่างเป็นระบบระเบียบ"

 

(แฟ้มภาพซินหัว : พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการด้านบริการการสื่อสาร 5G ของงานแสดงสินค้าภาคบริการ (CIFTIS) ประจำปี 2020 ที่จัดขึ้นในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีน วันที่ 5 ก.ย. 2020)

 

สีจิ้นผิงกล่าวว่า กลุ่มจี20 ควรเป็นผู้ควบคุมบทบาทของเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเสริมว่า "เราสามารถส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพิ่มความร่วมมือด้านความปลอดภัยของข้อมูล เสริมแกร่งโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และยกระดับสนามแข่งขันสำหรับกลุ่มบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นสูงจากทุกประเทศ"ประธานาธิบดีจีนกล่าวอีกว่า G20 ควรมีการพัฒนาที่ครอบคลุมมากขึ้น"เราควรสนับสนุนกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและช่วยเหลือพวกเขาให้สามารถเอาชนะความยากลำบากอันเกิดจากการระบาดของโรค" สีจิ้นผิงกล่าวในการเรียกร้องความพยายามเพื่อช่วยเหลือกลุ่มสตรีจากความยากลำบากอันเกิดจากการแพร่ระบาดและตอบสนองความต้องการจำเพาะของพวกเขา สีจิ้นผิงชี้ว่าจีนได้เสนอให้จัดการประชุมผู้นำโลกว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี (Global Leaders' Meeting on Gender Equality and Women's Empowerment) อีกครั้งในปี 2025 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสตรียุคหลังโควิด-19ขณะเดียวกัน สีจิ้นผิงยังเน้นย้ำถึงภัยด้านความมั่นคงทางอาหาร พร้อมกล่าวว่าจีนสนับสนุนสหประชาชาติ (UN) ให้จัดการประชุมสุดยอดระบบอาหารโลก (Food Systems Summit) ในปีหน้าและเสนอให้มีการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการสูญเสียอาหารและขยะอาหารในเวลาที่เหมาะสม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง